Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd okresowy i konserwacja pomp ciepła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd okresowy i konserwacja pomp ciepła

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o
Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
18 4141209
gabriela.sadlon@swns.pl
https://swns.logintrade.net/zapytania_email,164851,1bdf46809a380242c5b07f784f465682.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: 18 4141209
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd okresowy i konserwacja pomp ciepła HOVAL WP 4-Thermalia dual (90) oraz Fujitsu WO-A080LFCA w 2024 roku
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
a) Autoryzowany przegląd okresowy i konserwacja pompy ciepła HOVAL WP 4-Thermalia dual (90) /pod pojęciem autoryzowany przegląd należy rozumieć taki, którego Wykonawca posiada pełnomocnictwo producenta pompy ciepła danego typu do wykonywania przeglądów okresowych i konserwacji/;
b) Przegląd okresowy i konserwacja pompy ciepła Fujitsu WO-A080LFCA.
Zestawienie urządzeń stanowi załącznik do niniejszego rozeznania.
2. Termin wykonania usług: do dnia 23.05.2024 r.
3. Potwierdzenie wykonania usługi: z każdej wykonywanej czynności tj. przeglądu, konserwacji sporządzany będzie protokół przez zleceniobiorcę, opisujący rodzaj wykonywanej czynności i ewentualne zalecenia. Protokół podpisywany będzie przez obie strony tj. zamawiającego i zleceniobiorcę w dniu wykonania usługi.
4. Gwarancja: każda wykonana usługa będzie objęta okresem rocznej gwarancji licząc od dnia wykonania usługi. Za dzień wykonania usługi przyjmuje się datę wpisu w protokole o którym mowa w pkt. 3.
5. Wymagania w stosunku do zleceniobiorcy: musi wykazać, że jego serwis jest autoryzowany (dla punktu 1 ppkt a) i że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu usługi, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (na stanowisku eksploatacji) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV -składając ofertę należy, do niej załączyć dokument potwierdzający autoryzację serwisu i ww. świadectwo kwalifikacyjne.
6. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać usługę z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość,
2) ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia,
3) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP,
4) usunąć odpady powstałe w następstwie wykonanych prac,
5) pokryć wszelkie szkody powstałe z jego winy, spowodowane niewłaściwym wykonywaniem usługi.
7. Zakres przeglądów:
1) Przegląd pompy ciepła,
2) Kontrola szczelności instalacji czynnika chłodniczego oraz zainstalowanych sprężarek,
3) Kontrola ciśnienia po stronie ssawnej oraz tłocznej,
4) Kontrola wzrokowa instalacji oraz poziomu oleju w sprężarkach,
5) Sprawdzenie parametrów pracy w układzie chłodniczym,
6) Czyszczenie filtrów,
7) Kontrola ciśnienia wejściowego w naczyniu zbiorczym,
8) Kontrola ciśnienia napełnienia w instalacji grzewczej,
9) Kontrola szczelności zaworów bezpieczeństwa ogrzewania i wody,
10) Kontrola szczelności zaworów zwrotnych ogrzewania i wody,
11) Kontrola drgań instalacji chłodniczej,
12) Sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich zacisków,
13) Pomiary napięć, kolejności fazy,
14) Kontrola nastaw parametrów w sterowniku,
15) Wykonanie testów zabezpieczeń.
Wymagania ogólne: Termin płatności: minimum 21 dni
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Przegląd okresowy i konserwacja pompy ciepła HOVAL WP 4-Thermalia dual (90) - 50700000-2 1 usługa
2. Przegląd okresowy i konserwacja pompy ciepła Fujitsu WO-A080LFCA 50700000-2 1 usługa

Dokument nr: Z265/12432

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swns.logintrade.net/zapytania_email,164851,1bdf46809a380242c5b07f784f465682.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-05-15 09:00

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 21 dni
Termin realizacji usługi: do dnia 23.05.2024 r.
Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Gabriela Sadłoń
tel: 18 4141209
e-mail: gabriela.sadlon@swns.pl
Przegląd okresowy i konserwacja pomp ciepła HOVAL WP 4-Thermalia dual (90) oraz Fujitsu WO-A080LFCA w 2024 roku.Osoba kontaktowa:
Gabriela Sadłoń
tel: 18 4141209
e-mail: gabriela.sadlon@swns.pl
.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.