Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa zjazdu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa zjazdu

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 646 33 44, fax +48 61 820 17 09, tel. 616 286 555
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 646 33 4
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zamówienia: Przebudowa zjazdu
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa zjazdu z działki o nr ew. 112/3 na Ul. Zwierzyniecką w Poznaniu

Dokument nr: ZDM-UD.342.9.2024

Otwarcie ofert: Data, godz. otwarcia ofert: 15.05.2024r. Godzina 13.00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 15.05.2024r. Godzina: 10.00
Miejsce złożenia ofert: kancelaria ZDM lub mailowo na adres: oferty@zdm.poznan.pl

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 29.06.2024r.

Wymagania:
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK/NIE
Warunki uczestnictwa:
Wykonawca składa:
- formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o załącznik nr 1,
- wykaz robót wykonywanych w okresie 2021-2023r. ( co najmniej trzy roboty polegające na wykonaniu
wymiany nawierzchni jezdni lub chodników z kostki betonowej/ płyt betonowych o wartości nie mniejszej niż
50.000 PLN netto każda, w tym jedna z robót wykonana dla ZDM Poznań ),
- dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
- aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami,
- uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie w specjalności drogowej osoby, która będzie
kierować robotami budowlanymi i pełnić funkcję kierownika budowy wraz z zaświadczeniem z PIIB.
Po podpisaniu umowy należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac
wraz z uzyskaniem zatwierdzenia tego projektu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Przed złożeniem ofert należy
zapoznać się z ,,Wytycznymi dla wykonawców" zawartymi w zakładce zamówienia publiczne na stronie
internetowej ZDM-u.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np.
osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone
nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją: ,,Nie otwierać przed 15.05.2024r. -
oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty
zostaje zapis: ,,Nie otwierać przed 15.05.2024r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania
tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Kontakt: Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Wydział Remontów i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Mikołaj Wrzesiński tel. 616 286 555,
mwrzesinski@zdm.poznan.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.