Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji logotypów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji logotypów

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PL.2012+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
al. Księcia J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: +48 22 295 90 00 fax: +48 22 295 90 10, tel. 785-557-180
jan.rewers@2012plus.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 22 295 90
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu na
wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji dwóch
sztuk logotypów zainstalowanych na PGE Narodowym w
Warszawie
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego konstrukcji dwóch sztuk
logotypów zainstalowanych na PGE Narodowym w Warszawie
1.1. W ramach Przedmiotu Zamówienia wykonane muszą zostać w szczególności następujące
prace:
a)
b)
c)
Kontrola wizualna (VT) konstrukcji dwóch logotypów ,,PGE Narodowy", w tym w
szczególności 24 sztuk (po 12 sztuk dla każdego z logotypów) spoin łączących blachy
węzłowe logotypów z elementami konstrukcji stalowej stadionu pod kątem
ewentualnych nieprawidłowości (w tym w szczególności występowanie pęknięć,
naderwań, skrzywień, skręceń, uszkodzeń powłoki antykorozyjnej lub innych),
Sprawdzenie wszystkich elementów złącznych logotypów za pomocą odpowiednich
narzędzi/kluczy, a także dokręcenie wszystkich poluzowanych elementów (o ile
występują),
Przegląd elektryczny, w tym w szczególności weryfikacja stanu zasilaczy pod kątem
poprawności działania i szczelności obudowy, weryfikacja stanu poprawności świecenia
opraw zamontowanych w logo, weryfikacja zabezpieczeń i stanu rozdzielnicy
elektrycznej w pomieszczeniu technicznym na poziomie P4.
1.2. Wszelkie prace wymienione w pkt. 1.1 muszą zostać udokumentowane w formie raportu
zawierającego podsumowanie wykonanych czynności w ramach przeglądu w dwóch
podpisanych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym
.DOC/.DOCX oraz formacie .PDF.
1.3. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w oparciu o:
a) obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, w szczególności zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku poz. 682 z późn.
zmianami),
b) niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,
c) dokumentację techniczną konstrukcji obiektu PGE Narodowy.
1.4. Wykonawca na swój koszt i ryzyko uzyska niezbędne mu do wykonania Przedmiotu
Zamówienia informacje, materiały oraz sprzęt (w tym podnośnik koszowy o wielkości
niezbędnej do wykonania Przedmiotu Zamówienia).
1.5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą następujące czynności:
a) wykonanie Przedmiotu Zamówienia w sposób staranny, dokładny i odpowiadający
profesjonalnemu profilowi działalności Wykonawcy oraz nie powodujący szkód nab)
c)
d)
terenie PGE Narodowego, w oparciu o zasady wiedzy technicznej i przepisy BHP oraz
znajdujące zastosowanie przepisy obowiązującego prawa,
wykonanie Przedmiotu Zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
budowlane i kwalifikacje, przy czym prace winny być wykonywane w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia,
zabezpieczenie obszaru prac przeglądowych przed skutkami niepożądanych zdarzeń
oraz osobami postronnymi,
usunięcie wszelkich wyrządzonych szkód i naprawa lub zwrot kosztów związanych
z nieuzasadnionym swoim działaniem na rzecz osób trzecich oraz Zamawiającego,
UWAGA: W związku z ciągłą aktywnością obiektu oraz organizowanymi imprezami / wydarzeniami
na PGE Narodowym mogą wystąpić kilkudniowe przerwy w możliwości wykonywania prac
przeglądowych.
Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym.
Wstrzymywanie prac na żądanie Zamawiającego na nie więcej niż dwa dni robocze nie będzie
stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót.

Składanie ofert:
4. FORMA OFERTY
Wymagana forma złożenia oferty:
Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:
? pisemnie - na adres Zamawiającego,
? pocztą elektroniczną na adres: jan.rewers@2012plus.pl
Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do
niniejszego Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż
proponowany wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w
tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.).
5. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY
Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia 15 maja 2024 r. do
godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac: 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wymagania:
3. KRYTERIA WYBORU
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego
zaproszenia a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.

Kontakt:
Osoba udzielająca informacji:
a) Jan Rewers, tel. 785-557-180 , e-mail: jan.rewers@2012plus.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.