Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzedaż drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzedaż drzew

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiżajny
Szkolna 11
16-407 Wiżajny
powiat: suwalski
tel.: 87 568 80 49, Fax: 87 568 80 49
wizajny@su.home.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wiżajny
Wadium: Szkolna 11
Nr telefonu: tel.: 87 568 80 49,
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż drzew rosnących (drewna ,,na pniu") na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 162/2, obręb ewidencyjny Wiłkupie - Gmina Wiżajny, Ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny,
działka nr 14 i 20/2 obręb ewidencyjny Laskowskie - Gmina Wiżajny, Ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny.

I. Opis przedmiotu sprzedaży
Wykaz drzew (drewna ,,na pniu") przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiłkupie oraz w miejscowości Laskowskie , w gminie Wiżajny Ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny.
Wykaz drzew do usunięcia
Nr działki Obręb/miejscowość Gatunek drzew/krzewów Ilość (szt./m3) Obwód pnia w cm na wysokości 130 cm
162/2 Wiłkupie Olsza czarna 4 53cm ,85cm ,85cm ,85cm
14 Laskowskie Brzoza brodawkowata 4 90cm, 90cm, 90cm, 100 cm

20/2 Laskowskie Brzoza brodawkowata 1 120 cm
Dąb szypułkowy 1 90 cm
-1-1-1-1_
Rzeczywista ilość (miąższość) drewna zostanie określona po dokonaniu wycinki
1. Teren, na którym rosną drzewa/krzewy przeznaczony jest:
Działki stanowią pas drogowy drogi gminnej o Nr 101501B ( droga o statusie drogi publicznej) przebiegającej przez miejscowości Wiłkupie i Laskowskie.
Sprzedaż drzew rosnących (drewna ,,na pniu") na nieruchomościach oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr .162/2 w miejscowości Wiłkupie, oraz działki nr. 14 i 20/2
położonych w miejscowości Laskowskie w Gminie Wiżajny, Ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny
Właścicielem nieruchomości, z której usuwane będą drzewa jest Gmina Wiżajny.
Gmina Wiżajny posiada prawomocne zezwolenia na usunięcie drzew będących przedmiotem sprzedaży.
W ramach dokonanego zakupu Kupujący zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt:
1) zabezpieczenia i oznakowania terenu wycinki na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wykonania wycinki drzew przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, zgodnie z przepisami bhp,
3) uprzątnięcia miejsca wycinki i gruntów przyległych po wycince.
Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi 120,00 zł brutto. Szacunkowa liczba drewna do sprzedaży wynosi 2 m3,

Dokument nr: PA.6131. 270.5.2024

Składanie ofert:
Pisemną ofertę należy złożyć na adres e-mail:wizajny@su.home.pl TERMIN SKŁADANIA ofert upływa o godz. 10 00 15 maja 2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania wycinki i uprzątnięcia terenu po wycince: do dnia 31 grudnia 2024 r

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
0 zakup drewna ,,na pniu" mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, które:
s Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania opisanego zakupu.
s Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej dokonanie przedmiotowego zakupu.
Sprzedający nie wymaga wnoszenia wadium.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
S Nazwę i adres kupującego, S Cenę oferty (brutto),
Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na piśmie, opatrzona pieczęcią firmową
1 podpisem kupującego oraz zawierać datę jej sporządzenia.
Oferty niekompletne, niezawierające wszystkich informacji i załączników będą uznane za oferty nie spełniające wymagań zamawiającego określonych niniejszym zapytaniem i odrzucone.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1. Najwyższa cena - 100%

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.