Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego asortymentu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego asortymentu

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 695 69 95 faks 22 695 66 87, tel. (22) 695-64-74, tel. 723 996 072
wbzk@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 695 69 95 fa
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup i dostarczenie fabrycznie nowego asortymentu na
potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1. Akumulator rozruchowo - zasilający - 2 sztuki
? Parametry techniczne:
o Rodzaj: kwasowy
o Pojemność akumulatora: 70-75 Ah
o Napięcie znamionowe: 12 V
o Prąd rozruchowy EN: 700-780 A
o Biegunowość : prawy +
o Typ mocowania: B13
o Długość : 278 mm
o Szerokość: 175 mm
o Wysokość: 190 mm (+/- 20 mm)
o Gwarancja: 12 miesięcy (minimum)
o Rok produkcji: 2023
? Zastosowanie: agregat prądotwórczy
2. Akumulator rozruchowo - zasilający - 1 sztuka
? Parametry techniczne:
o Rodzaj: kwasowy
o Pojemność: 40-45 Ah
o Napięcie: 12 V
o Prąd rozruchowy EN: 400-460 A
o Biegunowość : prawy +
o Typ mocowania: B13
o Długość: 207 mm
o Szerokość: 175 mm
o Wysokość : 190 mm (+/- 20 mm)
o Gwarancja: 12 miesięcy (minimum)
o Rok produkcji: 2023
Zastosowanie: przyczepa specjalna do ratownictwa ekologicznego - dozowarka
materiałów sypkich i granulowanych,
3. Prostownik do baterii kwasowych, żelowych - 20 sztuk
? Parametry techniczne:
o Napięcie zasilania: 230V (jednofazowe)
o Izolacja przewodów ładowania: gumowa
o Zakończenie
przewodów
ładowania:
zaciski
ze zintegrowanymi oczkami
o Napięcie ładowania: 12V
o Certyfikat: CE (opcjonalnie inne dodatkowe np. znak ,,B")
o Instrukcja obsługi
o Gwarancja: 12 miesięcy (minimum)
izolowane

Dokument nr: WBZK-XI.271.29.2024.WŚ

Składanie ofert:
VI.Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 15 maja 2024r. do
godz. 12:00:00 drogą mailową na adres e-mailowy: wbzk@mazowieckie.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony
Cywilnej w miejscowości Nowe Grobice, Ul. Główna 10, 05-650 Chynów.

Wymagania:
III.Kryteria oceny ofert
1. Cena - 100%.
IV.Warunki realizacji zamówienia
1. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie otrzymanie zlecenia lub zawarcie umowy w
przypadku gdy będzie wymagana w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na
wzorze przedłożonym przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty;
2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem
bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia
płatności w banku zamawiającego.
V.Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert
VII.Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VIII.Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.IX.Inne informacje o zamówieniu
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania przesłanych dokumentów.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki
2) dotyczące wyrazów, w szczególności:
a) ewidentny błąd gramatyczny,
b) mylną pisownię wyrazów,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
f) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów
Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku
zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy
przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Kontakt:
X.Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Tomasz Oleksiński, nr tel. (22) 695-64-74, adres email: toleksinski@mazowieckie.pl
p. Daniel Samoraj, nr tel. 723 996 072, adres e-mail: dsamoraj@mazowieckie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.