Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa krzeseł obrotowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa krzeseł obrotowych

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice-Piotrowice
powiat: Katowice
tel. 47 8516377
malgorzata.klimczyk@spkatowice.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/935665
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice-Piotrowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 47 8516377
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA krzeseł obrotowych
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Krzesło obrotowe TAKTIK-MESH TS25 R19T ACTIV1 BA-OP24N SE-SM02 SHH NOWY STYL - 10 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 935665

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/935665
Składania : 07-06-2024 11:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
WYMAGANIA, WARUNKI
Akceptując wymagania Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.
Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 14 dni.
Podana cena towaru musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę łącznie z kosztem dostawy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Towar musi być fabrycznie nowy.
Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożonym na tej podstawie zamówieniem - Szkoła Policji w Katowicach odsyła towar na koszt Wykonawcy jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do dostarczenia towaru zgodnego ze specyfikacją z zapytania ofertowego w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 7 dni od daty odesłania towaru.
Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Kary umowne i inne postanowienia:
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dostawy, stwierdzający kompletność i zgodność
z zamówieniem.
Płatność za realizację zamówienia nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień.
W przypadku gdy zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy 14 dni Zamawiający może odstąpić od zamówienia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zamówieniu.
DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.
W przypadku pytań osobą upoważnioną przez Zamawiającego do udzielania informacji Wykonawcy jest:
Pani Małgorzata Klimczyk-Słapa - starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia
Szkoły Policji w Katowicach, ul. Gen. Jankego 276, tel. 47 8516 377 od godz. 8.00 - 13.00.
e-mail malgorzata.klimczyk@spkatowice.policja.gov.pl
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - do 6 tygodni od potwierdzenia zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Szkoła Policji w Katowicach
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice-Piotrowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.