Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie remontu cząstkowego uszkodzonej nawierzchni bitumicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie remontu cząstkowego uszkodzonej nawierzchni bitumicznej

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok
powiat: sanocki
TEL: 134642445, FAX: 134642445
info@pzd.sanok.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL: 134642445, FAX:
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
Wykonanie remontu cząstkowego uszkodzonej nawierzchni bitumicznej ulic powiatowych na terenie
miasta Sanoka zgodnie z zał. przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontu cząstkowego uszkodzonej nawierzchni bitumicznej ulic powiatowych na terenie
miasta Sanoka zgodnie z zał. przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Zakres robót obejmuje :
-frezowanie nawierzchni jezdni
-oczyszczenie
-skropienie emulsja asfaltową
-wbudowanie masy bitumicznej na gorąco ( KR 1-2)- warstwa ścieralna
-zawałowanie
-oblanie krawędzi
- Średnia głębokość od 4 do 6 cm
Wielkość zamówienia zgodnie z zał. przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
Wszystkie niezbędne materiały do wykonania usługi zabezpieczy Wykonawca .

Dokument nr: ZP.261.1.11.2023 .2

Składanie ofert:
7.Termin i miejsce złożenia oferty:
ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu
w zamkniętej kopercie do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku Ul. Witkiewicza 8
w terminie do 07.06.2024r .do godz. 12.00 do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul.
Witkiewicza 8 opisanej w następujący sposób :
,, Wykonanie remontu cząstkowego"

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
- termin realizacji zamówienia : 31.08.2024r

Wymagania:
1. Opis wymagań
1.1. Wykonawca musi dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie że będzie dysponował w
pełni sprawnymi jednostkami sprzętu :
- frezarka z możliwością frezowania po obwodzie koła o szerokości roboczej od 0,5 do 1 m
- walec z wibracją
- skrapiarka
1.2 Wykonawca musi dysponować następującymi osobami:
.Kierownik budowy: 1 osoba
Kwalifikacje:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego wydane
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji
Kierownika
1.3 Posiadać doświadczenie w wykonywaniu usługi porównywalnej z przedmiotem zamówienia
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Prowadzić działalność gospodarczą , doświadczenie w wykonywaniu usługi porównywalnej z
przedmiotem zamówienia , posiadać ważna polisę OC
3. Wykaz dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej
2)Kopia polisy OC
3) Uprawnienia kierownika budowy wraz z wpisem do izby
4) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane
roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia
5. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena
okres związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert
8. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamawiający ,, zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia w terminie 30
dni od daty przedłożenia faktury . z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego protokołem
zdawczo - odbiorczym
9. Sposób komunikacji:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej

Kontakt:
Osoba do kontaktów: Danuta Ziajka tel. 134642445,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.