Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądów instalacji SSP

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów instalacji SSP

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
Wola Grzymalina 3
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7334
Wojciech.Stepien@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/87103/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7334
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeglądów instalacji SSP w celu spełnienia wymogów prawnych odnośnie przeprowadzania badań urządzeń ochrony pożarowej zainstalowanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów instalacji SSP w celu spełnienia wymogów prawnych odnośnie przeprowadzania badań urządzeń ochrony pożarowej zainstalowanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy - Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oferty równoważne: nie dotyczy.
3. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Dokumenty wymagane po wykonaniu usługi: Protokoły z przeprowadzonych badań każdego Etapu.
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym RFX dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G.
8. Wymagana jest wizja lokalna na obiekcie w celu zapoznania się z dokładną lokalizacją central i elementów SSP pracujących w poszczególnych sieciach, i złożenia prawidłowej oferty.
9. Wizja lokalna:
9.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną na obiekcie, którego dotyczy przedmiot zamówienia. Wizja lokalna dostępna będzie w dniu 06.06.2024 r. o godz. 10:00. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany w pkt. 11.3.1. SWZ. W zgłoszeniu należy podać dane Wykonawcy oraz osoby/osób, które będą reprezentować Wykonawcę podczas wizji lokalnej.
9.2. Wykonawca w wizji lokalnej będzie uczestniczyć na swój koszt. Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę podczas lub w związku z wizją lokalną. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami.
9.3. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej będzie Oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
10. Pozostałe warunki realizacji zamówienia, zostały określone w projekcie Umowy - Załącznik nr 1 do SWZ.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/02761/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
10-06-2024 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/87103/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
10-06-2024 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Wola Grzymalina 3, 97-406 Bełchatów / siedziba Wykonawcy (w zależności od potrzeb).

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7.2. SWZ.
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty - zgodnie z pkt. 14.5. SWZ.
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami powinna być złożona poprzez platformę zakupową SWPP 2.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Wojciech Stępień
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Wojciech.Stepien@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7334

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.