Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Nawojowa
Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa
powiat: nowosądecki
Telefon: 18 445 70 67
Województwo: małopolskie
Miasto: Nawojowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 18 445 70 6
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Nawojowa, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania:
1. ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej Ul. Beskidzka w Żeleźnikowej Wielkiej.
W załączeniu kopia mapy z lokalizacja i oznaczeniem zakresu projektu.

2. Zakres rzeczowy zadań obejmuje:
1) wykonanie Projektu budowlanego - dokumentacji projektowo - budowlano - kosztorysowej przebudowy drogi wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
2) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym m.in. pozwolenie wodno-prawne i decyzja o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinii geologicznych (jeżeli będą wymagane), uzyskanie zgód osób prywatnych, jeżeli zakres opracowania obejmie prywatne działki, Projektu podziału działek, opinii i pozwoleń instytucji koniecznych do uzyskania Decyzji na Realizacje Inwestycji Drogowej na budowę (jeżeli będzie wymagane),
3) całość dokumentacji winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
4) skompletowanie dokumentacji budowy chodnika w celu uzyskania pozwolenia na budowę - Decyzja ZRID.

3. Projekt budowlany, kosztorys, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy przedłożyć zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.

4. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wszelka pomoc Zamawiającemu przy uzyskaniu pozwolenia na budowę w/w zadania.

Dokument nr: IRB.7021.60.2024

Składanie ofert:
Proszę o wyliczenie kosztu wykonania prac projektowych dla całego zadania -wszystkich etapów i złożenie oferty w terminie do 06 czerwca 2024 roku, do godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa, Ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa w terminie do dnia 06 czerwca 2024 roku do godz. 12:00 z napisem:
,,Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej ul.Beskidzka w Żeleźnikowej Wielkiej"
oraz z dopiskiem
,,Nie otwierać przed 06 czerwca 2024 r do godz. 12:20".

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania dokumentacji projektowo - budowlanej: do 30 listopada 2024 roku.

Wymagania:
Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie lub innej niż wskazana formie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna zawierać wyliczoną cenę brutto za całe zadanie.
Oferta powinna zawierać potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania dokumentacji projektowej (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego); oświadczenie, że osoba, która będzie odpowiadać za wykonanie robót posiada wymagane uprawnienia, zgodnie z ustawą prawo budowlane, potwierdzone kopią uprawnień i członkostwa do właściwej izby samorządu zawodowego.
Termin wykonania całego zadania - 30 listopada 2024 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie zadania.
Termin zapłaty faktury za wykonanie robót - do 30 dni od daty złożenia faktury na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Nawojowa wraz z protokołem przekazania prawidłowo sporządzonej dokumentacji Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie i części bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.