Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Czyszczenie i przegląd układu podczyszczania ścieków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Czyszczenie i przegląd układu podczyszczania ścieków

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel:+48 (58) 355 33 33 fax:+48 (58) 355 33 39
marcin.tutak@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:+48 (58) 355 33
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Czyszczenie i przegląd układu podczyszczania ścieków w porcie Łeba
zapraszam do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:
1. Przedmiot zamówienia: ,,czyszczenie i przegląd układu podczyszczania ścieków w porcie Łeba"
Opis przedmiotu zamówienia:
- czyszczenie układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwieniem odpadów,
- przegląd eksploatacyjny układu podczyszczania,
- przegląd budowlany układu podczyszczania,
- analiza ścieków wraz z poborem próbki

Dokument nr: WT3.292.1.2024.MT

Otwarcie ofert: 8. Dodatkowe informacje:
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 10.06 2024r.,

Składanie ofert:
4. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2024r. do godz. 10 w formie:
- elektronicznej na adres e-mail marcin.tutak@umgdy.gov.pl
- pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, Delegatura w Słupsku Ul. Niemcewicza 15A, 76-200 Słupsk,
/w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na czyszczenie separatora w porcie Łeba - nie otwierać przed dniem 07.06.2024 godz. 10:00" /*

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia 30.11.2024r

Wymagania:
b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe): wynagrodzenie ryczałtowe
c) okres gwarancji 12 miesięcy
d) inne............................
2. Warunki udziału w postępowaniu:
a) np. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
b) inne.......Nie dotyczy
(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)
3. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga:
a) cena -100% (np. cena 100%)
b) .....%
5. Do oferty należy załączyć:
a) dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. polisę OC*,
b) kosztorys ofertowy/formularz cenowy*,
c) inne:........................nie dotyczy
6. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć;
a) stosowne Pełnomocnictwo@ lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania umowy,
b) inne.........................
7. Do zapytania ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt umowy itp.)
a) formularz oferty,
b) szkic sytuacyjny
b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.