Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa modyfikacji parametrów na istniejącej centrali Klimatyzacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa modyfikacji parametrów na istniejącej centrali Klimatyzacyjnej

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
ul. 3 Maja 70
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
fax +48 16 6245017
sekretariat@comjar.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Nr telefonu: fax +48 16 6245017
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa modyfikacji parametrów na istniejącej centrali Klimatyzacyjnej NW8 zainstalowanej w budynku I ( wymiana chłodnicy chłodu )

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiotem Zamówienia jest:
Usługa modyfikacji parametrów na istniejącej centrali Klimatyzacyjnej NW8 zainstalowanej w budynku I ( wymiana chłodnicy chłodu )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Wymagania ogólne
Usługa modyfikacji parametrów na istniejącej centrali Klimatyzacyjnej NW8 zainstalowanej w budynku I ( wymiana chłodnicy chłodu )

Opis przedmiotu :
1. Demontaż chłodnicy ( obecnie moc chłodu 12.8 kW).
2. Montaż chłodnicy ( o zwiększonej mocy chłodniczej proponowana minimum 17.0 kW ).
3. Uzupełnienie glikolu.
4. Konfiguracja układów ( zaprogramowanie komputera i uruchomienie z nowymi nastawami).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do opisanego
w przedmiotowym postępowaniu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców który ewentualnie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oferty równoważnej, winien udowodnić w treści swojej oferty, że te zaoferowane przez niego urządzenia, technologia czy też materiały są równoważne w rozumieniu niniejszych wyjaśnień m.in. podając w treści swojej oferty ich nazwę, producenta oraz numery katalogowe, model, rok produkcji itp. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy
Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Zamawiający podczas wizyty udostępni pełną dokumentacje techniczną. Prosimy podczas wizyty zabrać ze sobą pendrive minimum 1 GB w celu pobrania pełnej dokumentacji.
Zamawiający udostępni obiekt po wcześniejszym kontakcie telefonicznym : od Poniedziałku do Piątku w godz.ch 9:00-14:00

CPV: 50730000-1

Dokument nr: ZAP-73/24

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otworzone komisyjnie. Podczas otwarcia mile widziani są przedstawiciele Oferentów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@comjar.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum Opieki Medycznej, Ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław( zaklejona Koperta - forma preferowana) do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:30 ,

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:26.07.2024r.

Wymagania:
Warunki płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

Oferta powinna zawierać:

1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego,
3) termin realizacji zamówienia,
4) warunki gwarancji,
5) termin ważności oferty.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kontakt:
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Gacek 512 855 544 lub sekretariat@comjar.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.