Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1186z dziś
7616z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

WYKONANIE PIĘCIOLETNICH I ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

WYKONANIE PIĘCIOLETNICH I ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół
powiat: przysuski
tel. +48 (48) 671-60-57, 671-60-36, tel/fax: (48) 671-63-50
sekretariat@odrzywol.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Odrzywół
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 (48) 671-60
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
WYKONANIE PIĘCIOLETNICH I ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BĘDĄCYCH W ZASOBIE I ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ ODRZYWÓŁ, POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
3. Zakres do wykonania:
Wykonanie przeglądów zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 725), który brzmi :
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 2022 poz. 1225)
Wykaz obiektów budowlanych i budynków objętych przeglądem okresowym w 2024 r.
1. Stacja Uzdatniania Wody - Odrzywół Ul. Warszawska 53
2. Stacja Uzdatniania Wody - Kłonna 78
3. Stacja Uzdatniania Wody - Lipiny 15
4. Stacja Uzdatniania Wody - Łęgonice Małe 44A
5. Stacja Uzdatniania Wody - Kolonia Ossa, 9B
6. Stacja Uzdatniania Wody - Dąbrowa
7. OSP Odrzywół Ul. Warszawska 34
8. OSP Kłonna 78
9. OSP Wysokin Ul. H. Spoczyńskiej 34
10. Oczyszczalnia ścieków w Odrzywole Ul. Warszawska 68
11. Świetlica wiejska - Kamienna Wola 15A
12. Świetlica Wiejska- Kolonia Ossa 40A
13. Oddział Przedszkolny przy PSP Odrzywół Ul. Warszawska 64
14. Środowiskowy Dom Samopomocy, Izba Regionalna Myślakowice 1,
15. Budynek przystanku w Odrzywole Pl. Kilińskiego 52
16. Budynek administracyjny UG, budynek użytkowany przez Policję Ul. Warszawska 53
17. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole Ul. Warszawska 51
18. Hala Sportowa przy PSP w Odrzywole Ul. Warszawska 51
19. Budynek zaplecza przy Ul. Tomaszowskiej 57 w Odrzywole
20. Budynek Dom Senior+ wraz z mieszkaniem socjalnym, Ul. Tomaszowska 57, Odrzywół
21. Budynek usługowy z częścią mieszkalną przy Ul. Warszawskiej 4 w Wysokinie (budynek tzw. Weterynarii)
22. Budynek kontenerowy w Lipinach
23. Kaplica p.w. Marii Magdaleny z pół. XIX w Stanisławowie

Dokument nr: IT. 6710.2.2024

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Odrzywół, Ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, za pomocą poczty elektronicznej na adres
sekretariat@odrzywol.eu lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Odrzywół, pokój nr 14, do dnia 07.06.2024 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do urzędu).

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia 12.07.2024 r.

Wymagania:
4. Oferta cenowa winna zawierać:
1) Zryczałtowaną cenę za cały przedmiot zamówienia oraz rozbicie kosztowe na poszczególne punkty
5. Warunki udziału: wykonawcy składający ofertę powinni uwzględnić wszystkie elementy cenowe wskazane w pkt 3 oraz załączyć do oferty: wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z ich uprawnieniami zgodnie z art. 62, ust. 4,5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
7. Ocena ofert:
Kryterium oceny ofert jest cena - 100 %.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny
- Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Anna Skowron tel. kontaktowy 48/6716057 w. 51, email: askowron@odrzywol.eu Informacje można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30 i w piątki w godz. 8.00-16.00.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.