Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy remoncie toalet

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy remoncie toalet

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Technikum Leśne w Miliczu im.prof. Władysława Jedlińskiego
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz
powiat: milicki
tel./fax. 71-3840718, tel. 604 729 097
kierownik.gospodarczy@tlmilicz.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Milicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 71-3840718
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Technikum Leśne w Miliczu
Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
,,Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy remoncie toalet w budynku B szkoły Technikum Leśnego w Miliczu"
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy remoncie toalet w budynku B szkoły Technikum Leśnego w Miliczu

Dokument nr: ZO-14-2024

Otwarcie ofert: 9. Ocena ofert nastąpi w dniu 07.06.2024 r. o godz. 12:10

Składanie ofert:
Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a . także napisem ,,Zapytanie ofertowe nr ZO-14-2024 na ..Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy remoncie toalet w budynku B szkoły Technikum Leśnego w Miliczu
" i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
kierownik.gospodarczy@tlmilicz.pl- w terminie do dnia 07.06.2024r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 120 dni nie późnie niż do 30.12.2024r

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert: cena, termin wykonania, okres gwarancji, ocena techniczna, jakość, funkcjonalność*, inne (wymienić jakie).................................................
* niepotrzebne skreślić
Warunki udziału w postępowaniu, (jeżeli są wymagane):
Oświadczenie - iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz niezbędne doświadczenie przy nadzorowaniu prac remontowych w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej-minimum 18 miesięcy.
6. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
o formularz ofertowy
o Decyzja o przygotowaniu zawodowym
o Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
o Wykaz prac -doświadczenie minimum 18 miesięcy
7. Termin związania ofertą: 30dni
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
- W ofercie należy podać wartość oferty netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami.

Kontakt:
10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Mariusz Sadowski tel. 604 729 097 w godz. 8.00-14,00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.