Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont łazienek

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont łazienek

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52 58 56 384
budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 58 56 384
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szanowni Państwo,
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Remont wybranych łazienek w budynku II Urzędu Skarbowego w Toruniu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. W części I remont dwóch łazienek pomieszczenia 423 i 424 na IV piętrze budynku II Urzędu Skarbowego w Toruniu.
2. W części II remont łazienki pomieszczenie 320 na III piętrze budynku II Urzędu Skarbowego w Toruniu.
Obecnie łazienki wyposażone są w pion instalacji c.o., pion wody użytkowej, pion kanalizacji sanitarnej. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest z pojemnościowych ogrzewaczy wody oraz podgrzewaczy.
Zamawiający w innym postępowaniu zlecił wymianę pionu kanalizacji sanitarnej, pionu wody i pionu cieplej wody użytkowej z cyrkulacją wraz z likwidacją przepływowych podgrzewaczy wody oraz przeniesieniem pojemnościowego ogrzewacza wody w pionie na najniższą kondygnację budynku. W budynku będą prowadzone również inne prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Zakres prac remontowych obejmuje miedzy innymi:
3.1. Część I remont dwóch łazienek na IV piętrze budynku II Urzędu Skarbowego w Toruniu:
3.1.1. Opis stanu istniejącego: Łazienki znajdują się na IV piętrze budynku II Urzędu Skarbowego w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63 w sąsiedztwie klatki schodowej, prowadzącej przez portiernię na zewnątrz budynku, droga prowadzi przez drzwi z kontrolą dostępu. Transport materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych musi odbywać się ręcznie jednocześnie będzie utrudniony ze względu na odległość do wyjścia z budynku, przejścia przez strefę z ograniczonym dostępem oraz ruchem pracowników i klientów US.
Łazienki z uwagi na brak możliwości technicznych, nie mogą zostać doprowadzone do wymogów, które określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - rozdział 4 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozdział 6. Prace remontowe przewidują nowy układ funkcjonalny możliwie najbardziej spełniający wyżej wymienione wymagania. Zmianie ulega układ ścian działowych w celu poprawy ergonomii łazienek.
Zamawiający załącza Wyrys z ,,Inwentaryzacja budowlana budynku będącego siedzibą Delegatury Kujawsko-pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63" z 20.11.2017 roku. (Rysunek 1). Dokumentację zdjęciową łazienek znajdujących się na IV piętrze (Rysunek 2-7)
Poszerzenie otworów drzwiowych obejmuje: demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą; poszerzenie otworów drzwiowych z wymianą nadproża; przygotowanie otworów do montażu nowych drzwi; montaż stolarki drzwiowej wraz z okuciami, otworami wentylacyjnymi, drzwi należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta, stosować uszczelnienia pianką montażową; montaż listwy oddzielającej posadzki; uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych w niezbędnym zakresie na ścianach i ościeżach; oznaczenie drzwi odpowiednimi znakami graficznymi zawierający znak postaci i napis ,,WC"; jeżeli zajdzie potrzeba pomalowanie ściany zewnętrznej wokół zamontowanych drzwi.
? Ścianki działowe obejmują: demontaż urządzeń sanitarnych i trwałego wyposażenia łazienek. wyburzenie ścianek działowych, nowe ścianki działowe wykonać z płyt GK wodoodpornych na profilach stalowych zalecanych do wysokości pomieszczenia, wypełnić wełną mineralną lub szklaną; w miarę możliwości i potrzeby instalacje ukryć w ścianach działowych; w miejscach montażu zaworów lub innych elementów eksploatacyjnych przygotować należy otwory rewizyjne; należy przygotować podłoże pod płytki; w miejscach narażonych na przepuszczanie wody należy nałożyć folię w płynie wraz z systemowymi taśmami uszczelniającymi zgodnie z instrukcją producenta; płytki gresowe na ścianach Cerrad Batista dust lappato, a panele za kompaktowymi miskami ustępowymi oraz za pisuarem z płytek gresowych Paradyż Horizon gold poler ułożyć zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją producenta; stosować płytki kalibrowane, rektyfikowane; narożniki ścian wykonać ,,płytka do płytki" szlifując brzegi pod kątem 45o; wykonać spoiny dobierając kolor identyczny, jak kolor płytek.
? Ściany obejmują: w miarę możliwości i potrzeby instalacje ukryć w ścianach; w miejscach montażu zaworów lub innych elementów eksploatacyjnych przygotować należy otwory rewizyjne; uzupełnić powstałe bruzdy; na ścianach wykonać podkład cementowy z uwagą wyrównując odchyłki i krzywizny ścian. należy przygotować podłoże pod płytki; w miejscach narażonych na przepuszczanie wody należy nałożyć folię w płynie wraz z systemowymi taśmami uszczelniającymi zgodnie z instrukcją producenta;
płytki gresowe na ścianach Cerrad Batista dust lappato, a panele za kompaktowymi miskami ustępowymi oraz za pisuarem z płytek gresowych Paradyż Horizon gold ułożyć zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją producenta; stosować płytki kalibrowane, rektyfikowane; narożniki ścian wykonać ,,płytka do płytki" szlifując brzegi pod kątem 45o; wykonać spoiny dobierając kolor identyczny, jak kolor płytek.
? Sufity obejmują: wykonanie przeróbek instalacji oświetlenia w tym wykonanie bruzd, ułożenie instalacji, uzupełnienie bruzd; położenie gładzi, szlifowanie; przygotowanie pod malowanie oraz malowanie sufitów farbą białą przeznaczoną do pomieszczeń mokrych; montaż nowego oświetlenia LED (plafon kwadratowy).
? Posadzki obejmują: skucie istniejących posadzek; oczyszczenie podłoża; wyrównanie powierzchni szlichtą betonową; podłoże zagruntować; połączenia ścian z posadzką oraz w miejscach narażonych na przesiąkanie wody należy uszczelnić taśmą uszczelniającą z wywiniętymi na ścianę mankietami na wysokość 10 cm., na całość dokładnie nanieść folię w płynie, postępując zgodnie z zaleceniami producenta, grubość folii nie może być mniejsza niż 0,1 cm; następnie przykleić płytki, stosować płytki kalibrowane, rektyfikowane tak, aby można było uzyskać powierzchnię najbardziej zwartą, płytki gresowe na posadzkach Cerrad Batista dust lappato układać ze spoiną; spoinować spoiną silikonową w kolorze identycznym z kolorem płytek, należy zastosować masę elastyczną na łączeniu różnych rodzajów płytek. Należy pamiętać o kierunku otwierania drzwi, aby połączenie posadzek znalazło się pod skrzydłem drzwiowym.
? Kabiny sanitarne obejmują dostawę i montaż 2 kabin sanitarnych wykonanych z laminowanych płyt wiórowych HPL, wykończonych o grubości 25 mm wyposażonych w okucia: gałka i blokada od wewnątrz, nóżki ze stali nierdzewnej, blokada z sygnalizacją wolne/zajęte, zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym; w kolorze RAL 7035 zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki po akceptacji zamawiającego; mocowane zgodnie z zaleceniami producenta.
? Instalacje sanitarne w tym instalacja wodna, kanalizacyjna obejmuje: demontaż umywalek, kompaktowych misek ustępowych, armatury sanitarnej; demontaż nie wykorzystanych odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykucie i zdemontowanie tych elementów i odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnej, które nie będą wykorzystane oraz tych które podlegają przebudowie; zabetonowanie bruzd, powstałych po wykuciu starej instalacji; wykonanie nowych podejść instalacyjnych; wykonanie w łazience damskiej punktu czerpalnego zimnej i ciepłej wody dla sprzątaczki; montaż nowych umywalek, kompaktowych misek ustępowych, pisuaru oraz armatury sanitarnej; podejście pod montaż pralkę.
? Instalacja elektryczna obejmuje: demontaż nieużywanej i przerobionej części instalacji elektrycznej, demontaż zbędnych włączników i gniazdek elektrycznych itp.; wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod oświetlenie, nowe gniazdka elektryczne pod suszarki do rąk, pralkę; montaż oświetlenia LED z czujnikami zmierzchowymi oraz ruchu.
? Zabudowa obejmuje: wykonanie zabudowy na wymiar w tym szafy zamykanej drzwiami z zabudową pralki oraz pułkami; szafy zamykanej na materiały i wyposażenie sprzątaczki, szafek podumywalkowych z blatami z laminatu HPL w tym samym kolorze co kabiny; innych szafek i regałów w zależności od wygospodarowanego miejsca; zabudowa i pozostałe meble muszą zostać wykonane z materiałów wodoodpornych.
? DOSTAWA i montaż obejmuje: bezkołnierzowe, stojące, kompaktowe miski ustępowe wyposażone w deski sedesowe samoopadające i zbiorniki 3/6L, 3 szt.; pisuar bezkołnierzowy 1 szt.; umywalki wpuszczane w szafki 3 szt. z korkami na klik blaty z płyt HPL w tym samym kolorze co kabiny; armaturę sanitarną wylewki mieszające, syfony umywalkowe oraz syfon pralki, lustra 3 szt.; suszaki do rąk 2 szt.; podajniki na ręczniki papierowe zz ze stali nierdzewnej; dozowniki do mydła wpuszczane w blaty; szczotki toaletowe 3 szt.; uchwyt na papier toaletowy 3 szt.
Wykonanie innych prac wymaganych przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania prac remontowych.
? Uprzątnięcie pomieszczeń obejmuje przygotowanie pomieszczeń do użytkowania przez pracowników II US w Toruniu.
? Oklejenie szyb folią samoprzylepną matową z motywem roślinnym.
? Bieżąca utylizacja gruzu i materiałów porozbiórkowych.
3.2. Część II remont łazienki na III piętrze budynku II Urzędu Skarbowego w Toruniu:
3.2.1. Opis stanu istniejącego: Łazienka znajduje się na III piętrze budynku II Urzędu Skarbowego w Toruniu w sąsiedztwie klatki schodowej prowadzącej przez portiernię na zewnątrz budynku, droga prowadzi przez drzwi z kontrolą dostępu. Transport materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych musi odbywać się ręcznie jednocześnie będzie utrudniony ze względu na odległość do wyjścia z budynku, przejścia przez strefę z ograniczonym dostępem oraz ruchem pracowników i klientów US.
Łazienka z uwagi na brak możliwości technicznych, nie może zostać doprowadzona do wymogów, które określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - rozdział 4 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - rozdział 6. Prace remontowe przewidują nowy układ funkcjonalny możliwie najbardziej spełniający wyżej wymienione wymagania. Zmianie ulega układ ścian działowych w celu poprawy ergonomii łazienki.
Zamawiający załącza Wyrys z ,,Inwentaryzacja budowlana budynku będącego siedzibą Delegatury Kujawsko-pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu przy Ul. Mazowieckiej 63" z 20.11.2017 roku. (Rysunek 6). Dokumentację zdjęciową łazienki znajdującej się na III piętrze
Poszerzenie otworu drzwiowego obejmuje: demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą; poszerzenie otworu drzwiowego z wymianą nadproża; przygotowanie otworu do montażu nowych drzwi; montaż stolarki drzwiowej wraz z okuciami, drzwi należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta, stosować uszczelnienia pianką montażową; montaż listwy oddzielającej posadzki; uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych w niezbędnym zakresie na ścianach i ościeżach; oznaczenie drzwi odpowiednimi znakiem graficznym zawierający znak postaci i napis ,,WC"; jeżeli zajdzie potrzeba pomalowanie ściany zewnętrznej wokół zamontowanych drzwi.
? Ściany obejmują: w miarę możliwości i potrzeby instalacje ukryć w ścianach; w miejscach montażu zaworów lub innych elementów eksploatacyjnych przygotować należy otwory rewizyjne; uzupełnić powstałe bruzdy; na ścianach wykonać podkład cementowy z uwagą wyrównując odchyłki i krzywizny ścian. należy przygotować podłoże pod płytki; w miejscach narażonych na przepuszczanie wody należy nałożyć folię w płynie wraz z systemowymi taśmami uszczelniającymi zgodnie z instrukcją producenta; płytki gresowe na ścianach Cerrad Batista dust lappato, a panele za kompaktowymi miskami ustępowymi z płytek gresowych Paradyż Horizon gold ułożyć zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją producenta; stosować płytki kalibrowane, rektyfikowane; narożniki ścian wykonać ,,płytka do płytki" szlifując brzegi pod kątem 45o; wykonać spoiny dobierając kolor identyczny, jak kolor płytek.
Sufit obejmuje: wykonanie przeróbek instalacji oświetlenia w tym wykonanie bruzd, ułożenie instalacji, uzupełnienie bruzd; położenie gładzi, szlifowanie; przygotowanie pod malowanie oraz malowanie sufitów farbą białą przeznaczoną do pomieszczeń mokrych; montaż nowego oświetlenia LED (plafon kwadratowy).
? Posadzka obejmują: skucie istniejącej posadzki; oczyścić podłoże; wyrównać powierzchnię szlichtą betonową; podłoże zagruntować; połączenia ścian z posadzką oraz w miejscach narażonych na przesiąkanie wody należy uszczelnić taśmą uszczelniającą z wywiniętymi na ścianę mankietami na wysokość 10 cm., na całość dokładnie nanieść folię w płynie, postępując zgodnie z zaleceniami producenta, grubość folii nie może być mniejsza niż 0,1 cm; następnie przykleić płytki, stosować płytki kalibrowane, rektyfikowane tak, aby można było uzyskać powierzchnię najbardziej zwartą, płytki gresowe na posadzkach Cerrad Batista dust lappato układać ze spoiną; spoinować spoiną silikonową w kolorze identycznym z kolorem płytek, należy zastosować masę elastyczną na łączeniu różnych rodzajów płytek. Należy pamiętać o kierunku otwierania drzwi, aby połączenie posadzek znalazło się pod skrzydłem drzwiowym.
? Kabiny sanitarne obejmują dostawę i montaż 2 kabin sanitarnych wykonanych z laminowanych płyt wiórowych HPL, wykończonych o grubości 25 mm wyposażonych w okucia: gałka i blokada od wewnątrz, nóżki ze stali nierdzewnej, blokada z sygnalizacją wolne/zajęte, zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym; w kolorze RAL 7035 zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki po akceptacji zamawiającego; mocowanych zgodnie z zaleceniami producenta.
? Instalacje sanitarne w tym instalacja wodna, kanalizacyjna obejmuje: demontaż umywalek, kompaktowych misek ustępowych, armatury sanitarnej; demontaż nie wykorzystanych odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykucie i zdemontowanie tych elementów i odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnej, które nie będą wykorzystane oraz tych które podlegają przebudowie; zabetonowanie bruzd, powstałych po wykuciu starej instalacji; wykonanie nowych podejść instalacyjnych; wykonanie w łazience punktu czerpalnego zimnej i ciepłej wody dla sprzątaczki; montaż nowej umywalki, kompaktowych misek ustępowych oraz armatury sanitarnej.
? Instalacja elektryczna obejmuje: demontaż nieużywanej i przerobionej części instalacji elektrycznej, demontaż zbędnych włączników gniazdek elektrycznych itp.; wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod oświetlenie, nowe gniazdko elektryczne pod suszarkę do rąk montaż oświetlenia LED z czujnikami zmierzchowym oraz ruchu.
? Zabudowa obejmuje: szafkę podumywalkową z blatem z laminatu HPL w tym samym kolorze co kabiny; innych szafek i regałów w zależności od wygospodarowanego miejsca; meble muszą zostać wykonane z materiałów wodoodpornych.
? DOSTAWA i montaż obejmuje: kompaktowe miski ustępowe wyposażone w deski sedesowe samoopadające 2 szt.; umywalkę wpuszczaną w szafkę z korkiem na klik blaty z płyt HPL w tym samym kolorze co kabiny; armaturę sanitarną wylewkę mieszające, syfon umywalkowy, lustro; suszarkę do rąk; podajnik na ręczniki papierowe zz ze stali nierdzewnej; dozownik do mydła wpuszczany w blat; szczotki toaletowe 2 szt.; uchwyt na papier toaletowy 2 szt.
? Wykonanie innych prac wymaganych przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania prac remontowych będących przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
? Uprzątnięcie pomieszczenia obejmuje przygotowanie pomieszczenia do użytkowania przez pracowników II US w Toruniu.
? Oklejenie szyb folią samoprzylepną matową białą z motywem roślinnym.
? Bieżąca utylizacja gruzu i materiałów porozbiórkowych.
3.3. Ogólne założenia prac remontowych dotyczące części I i II prac remontowych
Zamawiający przewiduje odzyskanie określonych elementów wyposażenia lub armatury sanitarnej. Odzyskane elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i złożyć w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
? Wmontowane i dostarczone wyposażenie sanitarne i inne musi pochodzić z tej samej linii stylistycznej producenta we wszystkich remontowanych łazienkach
? Okładziny ścienne i podłogowe muszą we wszystkich pomieszczeniach być wykonanie z tej samej kolekcji.
? Okładzinę ścian należy ułożyć na całej wysokości ścigany od podłogi po sufit.
? Zamawiający dopuszcza zmianę przeprowadzonych prac remontowych jeżeli zajdą nieprzewidziane okoliczności.
? Zamawiający dopuszcza zmianę wyposażenia i materiałów wykończeniowych.

Dokument nr: 0401-ILN.261.10.2024.1

Składanie ofert:
SKŁADANIE OFERT
11.1. Wykonawca składa ofertę w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres e-mail:
budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl do dnia 10.06.2024 roku do godz. 1300,
11.2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,
11.3. Złożone przez Wykonawcę dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Miejsce i termin realizacji:
14. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
14.1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest dzień podpisania Umowy.
14.2. Termin wykonanie przedmiotu zamówienia do 31.08.2024 roku
14.3. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru robót remontowych przez każdą ze stron.

Wymagania:
4. WYNAGRODZENIE
4.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.
5. PODSTAWA PRAWNA
5.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
5.2. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088. z późn. zm.);
5.3. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);
5.4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.);
6. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6.1. Warunkiem wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru końcowego przez każdą ze stron.
6.2. Dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej karty materiałowe wbudowanych materiałów oraz instrukcje obsługi.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. Złożenie przez Wykonawcę prawidłowej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
7.2. Dysponowanie personelem z odpowiednimi uprawnieniami od prowadzenia zamówionych robót instalacyjnych. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
7.3. Niezaleganie z opłatami z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.
7.4. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
8.1. Znaczenie kryterium: cena - 100 % oceny (łączna cena z podatkiem VAT) dla całości zamówienia. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto. Oferta o najniższej cenie całkowitej otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów wyliczona zgodnie ze wzorem, obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku:
Cmin.
C = ------------ x 100 pkt
Cbad.
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej;
Cmin. - cena minimalna (brutto) spośród wszystkich ofert ważnych;
Cbad. - cena oferty badanej (brutto).
8.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
8.3. W przypadku dwóch lub więcej ofert, które spełniły warunki i uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia dodatkowych ofert cenowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaproponowali w złożonych ofertach.
8.4. Oferty niepełne nie będą brane pod uwagę chyba że możliwe będzie wyjaśnienie lub uzupełnienie powstałego braku po terminie składnia ofert w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
9.1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia opisanego we wszystkich dokumentach do niniejszego postępowania.
9.2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania, utylizacji odpadów, opłaty i należne podatki i inne koszty związane z realizacją oferty.
9.3. Cena oferty powinna być kompletna i ostateczna oraz wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
9.4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia określona w ofercie, jest ostateczna i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. W ofercie należy przedstawić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
10.2. Wykonawca składa ofertę na formularzu cenowo-ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1, podpisaną przez Siebie lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10.3. Jeżeli osoba/y podpisująca/e ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w 1 egzemplarzu. (Załącznik nr 1),
10.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.6. Oferta musi być ważna przynajmniej 30 dni.
10.7. Do oferty należy dołączyć:
10.7.1. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
10.7.2. oświadczenia stanowiące Załączniki nr 3, 4, 5 do niniejszego zaproszenia.
12. UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I INFORMACJI
12.1. Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie II Urzędu Skarbowego w Toruniu, którego dotyczy przedmiot zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Dokonanie wizji lokalnej będzie możliwe w dniu 6.06.2024 roku, w godzinach od 900 do 1000. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną winien złożyć w tej sprawie wniosek do Zamawiającego z wykazem osób (imię i nazwisko) biorących w niej udział, pocztą elektroniczną na adres e-mail: budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl do dnia 5.06.2024 roku do godziny 14:00. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Oferent.
12.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty. Wszelkie zapytania i odpowiedzi dotyczące wyjaśnień treści zaproszenia do złożenia oferty przekazywane będą telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
15. REALIZACJA
15.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia w całości lub tylko wybranych części bez podania przyczyny.
15.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru całości lub tylko wybranej części zamówienia do realizacji, uwzględniając posiadane środki finansowe.
15.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w obszarze przedmiotu zamówienia oraz złożonych ofert przez Wykonawców (pisemnie, papierowo lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji).
15.4. Zamawiający wymaga, aby przez cały czas realizacji prac Wykonawca zatrudniał co najmniej jednego pracownika realizującego zadanie na podstawie umowy o pracę. Powyższy zapis nie dotyczy Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (którzy nie zatrudniają Pracowników) oraz spółek cywilnych i jawnych nie zatrudniających żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych tzn. umów zleceń, jak i umów o pracę).
15.5. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poproszony o podpisanie umowy, której projekt stanowi Załącznik nr 8, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
16. TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI
16.1. Zamawiający dokona płatności za przedmiot zamówienia, przelewam na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej zamawiającemu faktury.
16.2. Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru wykonanego montażu nowych gazowych kotłów kondensacyjnych bez zastrzeżeń

Kontakt:
13. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ZE W SPRAWIE WIZJI LOKALNEJ STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Krzysztof Lewandowski ,tel. +48 52-58-56-384, e-mail: krzysztof.lewandowski4@mf.gov.pl
Adam Piasecki, tel. +48 48 52 58 23 422, e-mail: adam.piasecki2@mf.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.