Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie prac konserwatorsko- remontowych kapliczki domkowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac konserwatorsko- remontowych kapliczki domkowej

Data zamieszczenia: 2024-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Drwinia
Drwinia 57
32-709 Drwinia
powiat: bocheński
tel. 12 /284 98 13
Województwo: małopolskie
Miasto: Drwinia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 /284 98 13
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO :
2.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac konserwatorsko- remontowych
kapliczki domkowej z początku XX w. w miejscowości Wola Drwińska
2.2. Roboty należy zrealizować zgodnie z załączonym programem prac
konserwatorsko-remontowych, zaleceniami konserwatorskimi oraz projektem
budowlanym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.
4.2.Okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

Dokument nr: RI.7021.15.2024

Składanie ofert:
.Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy Drwinia na dzienniku podawczym (parter budynku), nie później
niż do dnia 6 czerwca 2024 r. (czwartek) do godz. 1400 z opisem na kopercie:
1Oferta na ,,Remont konserwatorski kapliczki domkowej w miejscowości Wola
Drwińska"- nie otwierać przed 06.06.2024 r. godz. 1400".

Miejsce i termin realizacji:
4.3. Termin realizacji: do dnia 29 listopada 2024 r.

Wymagania:
3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w
związku z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami
3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie PLN.
4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zapytań technicznych.
5. WARUNKI UDZIAŁU:
5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne
i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania
ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący potencjałem technicznym i
kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego
5.2. Potencjał osobowy: nie dotyczy
CZĘŚĆ II
Informacje dotyczące składania ofert
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym w
załączniku nr 1.
2.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą
lub pocztą kurierską liczy się data ich fizycznego dostarczenia do siedziby
Inwestora.
3. Wybór oferenta
3.1 Inwestor wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia ceny.
3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny
3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych
3.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny (na piśmie) oferty
najkorzystniejszej
4. Ilość składanych ofert
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ogłoszenie wyników
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie
lub pisemnie na wniosek zainteresowanych.
6. Wyjaśnienia do ofert
Inwestor może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.