Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
anrzepka@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1573961,6438da9d775ba57e1aa582a1ba39f022.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH
Treść zapytania:
Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie fabrycznie nowych elementów:
o UKŁAD HYDRAULICZNY rys. 40.79.03JZR - 2 szt.
Rysunek techniczny zostanie udostępniony Oferentowi, po przesłaniu na adres e-mail: anrzepka@jzr.pl podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta ,,Oświadczenia o udostępnieniu dokumentacji" zał. nr 1
Uwaga:
1. Kontrahent dostarcza towary nowe. Za towary nowe uznaje się towary nieużywane i nieregenerowane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed data dostawy (w przypadku wyrobów hutniczych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed data dostawy). Dotyczy części i materiałów dostarczanych do JZR sp. z o.o., jak również komponentów/półproduktów/ materiałów, z których zostały one wykonane (daty produkcji winne posiadać oznaczenie na dostarczanych materiałach oraz wymaganej dokumentacji dostarczanej wraz z wyrobem na magazyn JZR sp. z o.o.: atestach, świadectwach jakości, kartach gwarancyjnych).
2. Wykonawca zobowiązany jest, po wykonaniu wszystkich elementów, bezwzględnie poinformować dział Kontroli Jakości firmy JZR Sp. z o.o., celem potwierdzenia zgodności elementów.
- Dział DJ: Rafał Szafraniec, tel. 32 438 80 12, 695 954 667, e-mail: rszafraniec@jzr.pl
3. Wymagane cechowanie elementów:
- nr zamówienia - ZZ/XXXXX
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł/szt.,
- termin płatności: sugerowany maksymalny termin płatności przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni,
- oczekiwany termin realizacji zamówienia - do 30 dni kalendarzowych - PILNE,
- termin obowiązywania gwarancji,
- kraj pochodzenia / producent,
- Jeżeli oferowany produkt/towar nie jest wytwarzany na terytorium UE, prosimy o wypełnienie i załączenieponiższegooświadczenia do oferty.
"Oświadczamy, ze:
1. Oferowany towar jest produkowany na terytorium .................
2. Czy dostawa będzie zrealizowana z stanów magazynowych czy z nowej produkcji:
............ stan magazynowy; ..................... nowa produkcja, ................ Obydwa przypadki
3. Towar/produkt znajduje się na składzie/magazynie w ...................."
(Prosimy o wstawienie odpowiednio znaku ,,x")
-Składając ofertę w oparciu o niniejsze zapytanie, Oferent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu przewidzianemu w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i że nie podlega wykluczeniu przewidzianym w przepisach rozporządzeń Rady (UE). Oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne, prawdziwe i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia w błąd. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w powyższych aktach prawnych niezwłocznie pisemnie powiadomimy o tym fakcie Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
I. UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEN dostępnych pod adresem:https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
II. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach pozycji.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej*.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10. Dodatkowych informacji udziela: Dział EZ Angelika Rzepka-Strzałka - tel.+48 32 438 8182, e-mail: anrzepka@jzr.pl
11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. UKŁAD HYDRAULICZNY rys. 40.79.03JZR 2 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z186/496968

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1573961,6438da9d775ba57e1aa582a1ba39f022.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
05- 06- 2024 06: 45
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
10- 06- 2024 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
07- 06- 2024 07: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1573961,6438da9d775ba57e1aa582a1ba39f022.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Angelika Rzepka-Strzałka
tel:
e-mail: anrzepka@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.