Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
982z dziś
7412z ostatnich 7 dni
26882z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa mulczowania, wycinka drzew i krzaków oraz przycięcie koron drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa mulczowania, wycinka drzew i krzaków oraz przycięcie koron drzew

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o
ul. Instalacyjna 2
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
anna.piekarska@es-k.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w Rogowcu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pn.: >>Usługa mulczowania, wycinka drzew i krzaków oraz przycięcie koron drzew w pasie
technologicznym linii napowietrznej 110kV.<<

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00, w jednej z wybranych form :
a. drogą elektroniczną na adres: anna.piekarska@es-k.pl w formie dokumentów nieszyfrowanych;
b. drogą elektroniczną na adres: anna.piekarska@es-k.pl w postaci zaszyfrowanego i spakowanego pliku za
pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z, *.zip, przy czym hasło należy przekazać odrębną
wiadomością e-mail +/- 10 minut względem terminu składania ofert;
c. w sekretariacie siedziby Spółki na adres Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec, Ul. Instalacyjna
2, w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: >>Usługa mulczowania, wycinka drzew i krzaków oraz przycięcie
koron drzew w pasie technologicznym linii napowietrznej 110kV.<<- nie otwierać do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00.

Wymagania:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim
nieuregulowanym stosuje się zapisy wewnętrzne Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. z uwzględnieniem Kodeksu
Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnymi na stronie http://www.es-k.pl/compliance
oraz zgodnie z ,,Dobrymi Praktykami Zakupowymi", dostępnymi na stronie: https://www.es-k.pl/przetarg
Jednocześnie informujemy, że oferta winna być opracowana i złożona na zasadach określonych przez
Zamawiającego w dokumentach opublikowanych na stronie www.es-k.pl w zakładce przetargi wraz z Zaproszeniem
do złożenia oferty. Oferta niezgodna z ww. dokumentami może zostać odrzucona przez Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
Wszelkie dokumenty złożone przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi, wszystkie koszty i wydatki związane
z przygotowaniem ofert obciążają Wykonawcę.
Wszystkie informacje uzyskane w postępowaniu ofertowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawnione bez
pisemnej zgody Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania w każdym
czasie bez podania przyczyny.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty winne być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające stosowne
pełnomocnictwo.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.