Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarczyn
ul. J. Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn
powiat: piaseczyński
tel: (48 22) 715 79 00, faks: (48 22) 727 81 91, tel. 22 715 79 48
zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Tarczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (48 22) 715 79
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach w ramach projektu Utworzenie strefy edukacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym w Drozdach.
Zadanie jest współfinansowane z udziałem środków samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - ,,Mazowsze dla sołectw 2024".
Zamawiający dopuszcza udzjelenia zamówienia w trzech częściach:
Część nr 1 - kiosk multimedialny
Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie kiosku multimedialnego (1 szt.) wraz z oprogramowaniem.
Parametry techniczne kiosku:
o kiosk typu totem, kotwiony do podłoża,
o przystosowany do pracy na zewnątrz i odporny na warunki atmosferyczne,
o obudowa i ekran wandaloodporne,
o monitor dotykowy min. 24",
o wbudowana kamera z rejestratorem.
Kiosk ma być wyposażony w zindywidualizowane oprogramowanie zawierające:
o interaktywną mapę Tarczyna,
o krótką historię Tarczyna i sadów tarczyńskich,
o Tarczyn wczoraj i dziś w obiektywie,
o opisy i zdjęcia wybranych przedstawicieli flory i fauny z terenu sołectw: Marianka, Suchodół, Swiętochów, Jeziorzany,
o wybrane przyrodnicze skarby Gminy Tarczyn,
o ilustrowany quiz.
Treści edukacyjne mają być przekazane w formie fabularyzowanych historii np. poprzez wykorzystanie motywu przyjacielskich jabłek opowiadających historie dot. sadów, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Treści edukacyjne mają być skierowane do zróżnicowanej wiekowo grupy odbiorców. Mają zawierać informacje m.in. na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii.
Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie zawartości kiosku multimedialnego:
o opracowanie koncepcji merytorycznej poszczególnych elementów kiosku,
o merytoryczne opracowanie treści edukacyjnych we współpracy z Zamawiającym,
o opracowanie autorskich tekstów i ilustracji,
o opracowanie quizu o Tarczynie,
o zredagowanie i korekta tekstów,
o opracowania graficzne,
o przygotowanie autodeskrypcji ilustracji (po konsultacji z ekspertem ds. dostępności) i nagranie ścieżki dźwiękowej zamieszczonych materiałów (dla osób z niepełnosprawnością wzroku)
Zamawiający przekaże Wykonawcy część materiałów, które będzie można wykorzystać do opracowania zawartości merytorycznej kiosku. Pozostałe materiały Wykonawca wykona we własnym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania materiałów, co do których Wykonawca nie uzyska praw autorskich na ich użycie.
Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dot. wyglądu i treści zamieszczonych w kiosku.
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie pochodziło z legalnych źródeł oraz nie było przedmiotem sporów.
Termin wykonania - 10 września 2024 r.
Wykonawca we własnym zakresie dostarczy kiosk i zamontuje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu odbioru, po uruchomieniu kiosku i zaprezentowaniu Zamawiającemu sposobu jego funkcjonowania.
Część nr 2 - tablice edukacyjne
Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest wykonanie, dostawa i montaż tablic edukacyjnych (ok. 16 szt.) Parametry techniczne tablic:
o konstrukcja drewniana,
o kotwione do podłoża,
o powierzchnia tablicy min. 0,5 m2,
o zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi,
o powierzchnia pokryta folia antygraffiti
Treści na tablicy mają zawierać informacje o gatunkach zwierząt zamieszkujących okoliczne tereny. Tablice edukacyjne mają tworzyć spójną ścieżkę edukacyjną, ustawioną wzdłuż ciągów pieszych.
Treści edukacyjne mają być skierowane do zróżnicowanej wiekowo grupy osób.
Zamawiający przekaże Wykonawcy część materiałów, które będzie można wykorzystać do opracowania zawartości merytorycznej tablic. Pozostałe materiały Wykonawca wykona we własnym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania materiałów co do których Wykonawca nie uzyska praw autorskich na ich użycie.
Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dot. wyglądu i treści zamieszczonych na tablicach.
Szacunkowa ilość tablic - 16 szt. Dokładna ilość tablic zostanie ustalona po przeanalizowaniu dostępnych środków na realizację projektu
Termin wykonania -10 września 2024 r.
Wykonawca we własnym zakresie wykona i dostarczy tablice oraz zamontuje je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu odbioru, po zamontowaniu kompletnych tablic.
Część nr 3 - automat do karmienia kaczek
Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest wykonanie i dostawa automatu do karmienia kaczek. Wymagania:
o konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne,
o kolor z palety RAL do uzgodnienia z Zamawiającym,
o wyposażony w akumulator umożliwiający regulację ilości i terminów wydawania karmy,
o zasobnik min. 30 kg,
o karma wydawana w niewielkich porcjach,
o wyposażony (pełny zasobnik) w specjalistyczną karmę dla dzikiego ptactwa,
o nadruk z instrukcją karmienia kaczek.
Wykonawca wykona automat i dostarczy go na adres wskazany przez Zamawiającego Termin wykonania - 10 września 2024 r.

Składanie ofert:
Sposób sporządzenia i złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres zamowienia.publiczne@tarczyn.pl w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
W opisie

Wymagania:
Zamawiający nie narzuca formy złożenia oferty. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca w ofercie wskazał swoje dane, cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej części ze wskazaniem czy zawiera podatek VAT oraz propozycję realizacji przedmiotu zamówienia.
Zalecane jest także aby Wykonawca opisał swoje doświadczenie przy realizacji podobnych projektów.
Z uwagi na charakter zamówienia oferty będą oceniane pod względem całokształtu propozycji Wykonawcy, z uwzględnieniem budżetu projektu.
Wykonawca może zaoferować różne warianty wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferty można składać na wybraną lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.
Pozostałe informacje:
Zamawiający nie będzie udzielał informacji o złożonych ofertach do momentu upływu terminu na ich składanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania warunków oferty z wybranym Wykonawcą.
W przypadku jeśli ceny złożonych ofert przewyższą budżet Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o złożenie ofert dodatkowych lub negocjacji ceny.
Oferty będą oceniane pod względem oferowanej ceny.
Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem e-maila o dokonaniu wyboru oferty.
Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
Udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy, której treść zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.