Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raba Wyżna
Raba Wyżna 41
34-721 Raba Wyżna
powiat: nowotarski
tel. (018) 26 91 250, fax 018 26 91 251
urzad@rabawyzna.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Raba Wyżna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (018) 26 91 250
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA - PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji
następującego zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364026 K Do Roli Solówka w km 0+460 - 0+832 oraz w km 0+450- 0+868 w miejscowości Raba Wyżna - Etap l\\\\,".

Składanie ofert:
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: do dnia 07 czerwca 2024r godz. 15:45
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Gmina Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41 {dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Raba Wyżna), drogą elektroniczną na adres: ePUAP: /UGRW/skrytka, lub e-mail: urzad@rabawyzna.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 04 października 2024r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY KONIECZNE DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (JEŚLI DOTYCZY)
VI. KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY ORAZ ICH WAGA:
X wartość procentowa 100 % ? termin wykonania................%
? koszty eksploatacji................% ? inne walory................%
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone. Należy pamiętać, że przy wysyłaniu oferty drogą elektroniczną lub poprzez e - mail brana będzie pod uwagę data i godzina wpływu oferty na adres Urzędu Gminy Raba Wyżna. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem tytułu zamówienia, na które prowadzone jest postępowanie.
OFERTA POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
1. Podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Za parafowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3. Podpisanego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
4. Podpisanego oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełnienia warunku udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Zamawiający wymaga, że oferent powinien zaproponować/wskazać, w jaki sposób zastosuje wymagania art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240)- do realizacji tego zadania.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który najlepiej spełni stawiane kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i/lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty, w tym
w szczególności w zakresie spełnienia wymagań z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia odrębnego postępowania ofertowego na zadania powyżej 130 000,00 netto.
Zamawiający informuje, że w chwili kiedy wynagrodzenie Wykonawcy przekroczy kwotę 130 000,00 zł netto w 2024r. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na w/w zadanie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.