Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1229z dziś
7657z ostatnich 7 dni
27128z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja instalacji amoniakalnej Hala kompresorowni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja instalacji amoniakalnej Hala kompresorowni

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Bunge
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
+48 797 164 070, :885 982 782
sebastian.jarczynski@bunge.com
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,231976,f37b6785ea8177502ef10c184619a3f3.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 797 164 070, :88
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja instalacji amoniakalnej Hala kompresorowni w zakładzie produkcyjnym w Kruszwicy
Treść zapytania:
Szanowni Państwo!
Zamawiający - Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę:
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach.
1.2. Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Produkty/usługi na zamienniki lub produkty równoważne nie będą rozpatrywane. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji.
Opis:
1. Konserwacja instalacji amoniakalnej Hala kompresorowni. Zakres pracy opisany poniżej każdy punkt musi być wyceniony osobno. Wizja lokalna mile widziana. Termin wykonania pracy pomiędzy 06.07.2024 do 19.07.2024 lista punktów powiarowych zostanie przekazana podczas wizji lokalnej.
a. Wykonanie konserwacji rurociągów nie izolowanych (malowanie) zabezpieczenie antykorozyjne.
b. Zdjęcie starej izolacji z instalacji rurowej w hali kompresorowni (utylizacja starej izolacji). Wykonanie konserwacji rurociągów (malowanie) zabezpieczenie antykorozyjne. Odtworzenie izolacji z zastosowaniem taśmy Denso izolacja wykonana w metodzie wtrysku piany (piana PUR)
c. Zdjęcie starej izolacji z zbiorników POC w hali kompresorowni (utylizacja starej izolacji). Wykonanie konserwacji zbiorników (malowanie) zabezpieczenie antykorozyjne. Odtworzenie izolacji z zastosowanie taśmy Denso izolacja w metodzie wtrysku piany (piana PUR)
d. Wykonanie oględzin instalacji, badanie grubości ścianek w wyznaczonych punktach na schemacie PID. Z badania i oględzin powinien postać raport z zdjęciami punktów pomiarowych i opisem stanu, wynikami badania.
WIZJA LOKALNA WYMAGANA
Wizja lokalna dla wszystkich oferentów musi się odbyć w jednym dniu proponowane termin do uzgodnienia. Maksymalna ilość oferentów do przyjęcia to 6.
Osobą odpowiedzialną za aspekty techniczne oraz wizje lokalną:
Wnioskujący: Adrian Piasecki
Adres e-mail: adrian.piasecki@bunge.com
Telefon :885 982 782
Osoba odpowiadająca za oferty handlowe:
Sebastian Jarczyński
Mobile: +48 797 164 070
sebastian.jarczynski@bunge.com
2. Termin wykonania usługi
2024-07-06
3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy: Ul. Rzepakowa 3, 88-150 Kruszwica.
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane.
Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.
5. Okres związania Ofertą
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zastrzeżenia
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
6.2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
7. Pozostałe postanowienia
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
7.3. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentów:
- ,,Zasady bezpieczeństwa w Bunge",
- ,,Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla dostawców usług i materiałów współpracujących z ZT Kruszwica S.A. i Bunge Polska Sp. z o.o.",
- ,,Zasady postępowania dla osób trzecich wchodzących na teren lokalizacji",
- ,,Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce" (OWD) stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
7.4. Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
7.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.
7.6. Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT ,,Kruszwica" S.A. https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade
Sebastian Jarczyński
Procurement Site Lead
Mobile: +48 797 164 070
sebastian.jarczynski@bunge.com
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Konserwacja instalacji amoniakalnej Hala kompresorowni 1 020 -
Dodatkowe warunki formalne:

Dokument nr: Z41/171690

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,231976,f37b6785ea8177502ef10c184619a3f3.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
05- 04- 2024 15: 15
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
06- 06- 2024 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,231976,f37b6785ea8177502ef10c184619a3f3.html

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1086 Bunge Polska Sp. z o.o
1791 ZTK Property Management Sp. Z o.o
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Sebastian Jarczyński
tel: +48 797 164 070
e-mail: sebastian.jarczynski@bunge.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.