Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1070z dziś
7500z ostatnich 7 dni
26970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Doposażenie placu zabaw w strefie rekreacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Doposażenie placu zabaw w strefie rekreacyjnej

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów
powiat: lubliniecki
tel. 034 35-39-100 wew. 23
Województwo: śląskie
Miasto: Boronów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 034 35-39-100 w
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Doposażenie placu zabaw w strefie rekreacyjnej w Sołectwie Hucisko"
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Doposażenie placu zabaw w strefie rekreacyjnej w
Sołectwie Hucisko" na działkach nr 300/5, 301/5
Zamówienie obejmuje:
roboty przygotowawcze m.in.: prace geodezyjne, wygrodzenie terenu budowy, montaż
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
roboty ziemne m.in.: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z dranią, korytowanie
oraz wykopy wąsko przestrzenne pod urządzenie zabawowe, profilowanie i
zagęszczanie podłoża,
dostawa oraz montaż urządzenia zabawowego 1717 inox Buglo,
wywóz oraz zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych.
III. Obowiązki Wykonawcy:
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Wykonanie nawierzchni piaskowej o powierzchni 88 m?:
o piaskowa nawierzchnia bezpieczna wykonana z atestowanego piasku AZH, o grubości
min. 30 cm, zgodnie z normą PN-EN 1177,
o wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm, zgodnie z normą PN-EN 1177.2) DOSTAWA oraz montaż urządzenia zabawowego sztuk 1:
o Urządzenie składające się z 4 sztuk wieży, 4 sztuk daszków, 2 sztuk ślizgawek
polietylenowych, 2 sztuk przejść mostowych, siatki, 2 sztuk rur strażackich, 3 sztuk
drabinek i 2 sztuk ścianek spinaczkowych.
o Wymiary urządzenia 867 x 1026 cm, ze strefą bezpieczeństwa 1231 x 1321 cm.
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 88 m?, wysokość swobodnego upadku max 232
cm.
o Docelowy wiek użytkowników 3-12 lat. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176.
o Montowane w podłożu przez gotowe betonowe elementy.
o Wymiary urządzenia mogą się różnić o 10% jednak muszą się mieścić w całości w
strefach bezpieczeństwa, w których zostały zaprojektowane.

Dokument nr: GK.271.ZO.2.2024

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA ofert: 10.06.2024 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
I. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający oświadcza, iż wartość zamówienia jest niższa niż 130.000,00 zł,
a w konsekwencji, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ustawa ta nie ma
zastosowania do niniejszego postępowania.
V. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena powinna obejmować wykonania całego przedmiotu zamówienia.
VI. Kryterium oceny ofert stanowi najniższa łączna cena brutto za wykonanie
przedmiotu umowy.
VII. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany
i podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy
formularz ofertowy, zgodnie załącznikiem nr 1 do zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych i wariantowych.
Decyduje data wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego. Oferty cenowe niekompletne i otrzymane przez Zamawiającego
po terminie nie podlegają ocenie.
Przy składaniu ofert na kopercie należy umieścić napis:
,,OFERTA - Doposażenie placu zabaw w strefie rekreacyjnej w Sołectwie Hucisko
nie otwierać przed 10.06.2024 r. godz. 14:00"
X. Zamawiający informuje, że:
1) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtujezobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert, szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty
przekracza kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia,
3) zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
4) zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Kontakt:
IX. W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania powyższej
oferty prosimy o kontakt:
osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Magdalena Anioł, tel. 034 35-39-100 wew.
23.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.