Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1070z dziś
7500z ostatnich 7 dni
26970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa i montaż miejskich stacji uzdatniania powietrza

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż miejskich stacji uzdatniania powietrza

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Luboń
Plac E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń
powiat: poznański
tel. 61 8130011, faks 61 81300097
magdalena.domek@umlubon.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Luboń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 8130011, fak
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Luboń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130 000 - w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa jakości powietrza w
mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji
uzdatniania powietrza" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i
montaż 3 miejskich stacji uzdatniania powietrza.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotami zamówienia są zakup, dostawa i montaż 3 miejskich stacji uzdatniania powietrza,
które mają funkcjonować w silnie zanieczyszczonej miejskiej przestrzeni ogólnodostępnej (w
wyznaczonych lokalizacjach).
Celem realizacji projektu jest stworzenie enklaw z oczyszczanym powietrzem, w których jest
duży przepływ ludzi oraz wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Lubonia i nie
tylko.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż 3 automatów - miejskich
stacji uzdatniania powietrza.
Szczegóły dotyczące zadania:
- dostawa i montaż automatów we wskazanych przez Zamawiającego 3 lokalizacjach,
- automaty mają być wyposażone w elementy filtrujące powietrze,
- automaty mają być objęte min. 24 miesięczną gwarancją,
- wysokość automatów nie może przekroczyć 3 m,
- projekt graficzny automatów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Dokument nr: WPRiOŚ.271.7.2024

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
magdalena.domek@umlubon.pl lub też dostarczona osobiście na adres Urząd Miasta
Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz.
15:30.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 31 października 2024 r.

Wymagania:
3. Kryteria oceny i wyboru oferty:
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia kryteria ustalone w zapytaniu
ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny. Wybór oferty zostanie
dokonany na podstawie ceny brutto całego zamówienia. Jeżeli nie będzie można dokonać
wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym
terminie ofert dodatkowych.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta Luboń. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym - zał. nr 1.

Uwagi:
8. Ochrona danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Luboń. Ma Pani/Pan
prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia
swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez
Administratora dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Luboń oraz na stronie www.bip.lubon.pl

Kontakt:
7. Kontakt:
Magdalena Domek tel. 61 813 00 11 wew. 56
Adres email: magdalena.domek@umlubon.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.