Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa szyb, luster z usługą cięcia, szlifowani, matowienia oraz wiercenia otworów w...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa szyb, luster z usługą cięcia, szlifowani, matowienia oraz wiercenia otworów w lustrach

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP INTERCITY S.A
ALEJE JEROZOLIMSKIE 142a
02-305 WARSZAWA
powiat: Warszawa
783 916 194
monika.domaradzka@intercity.pl
https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/425739
Województwo: mazowieckie
Miasto: WARSZAWA
Wadium: ---
Nr telefonu: 783 916 194
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA szyb, luster z usługą cięcia, szlifowani, matowienia oraz wiercenia otworów w lustrach dla taboru PKP Intercity S.A
Opis postępowania: Przedmiotem postępowania jest jednorazowy zakup:

-

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ ZAŁACZNIKIEM NR 7 - ZAPYTANIE OFERTOWE

KATEGORIA SKD; A/IV/5

DO DOSTAWY WYMAGANE I KONIECZNE ZAŁĄCZENIE DOKUMENTU WZ WRAZ Z NUMEREM ZAMÓWIENIA

Do w/w postępowania należy obowiązkowo złożyć w formie załącznika:

3. podpisaną informację rodo koordytarzy - reprezentant (załącznik nr 5)

4. zaparafowaną Umowę współpracy handlowej (załącznik nr 4)

5. podpisane oświadczenie sankcyjne (załącznik nr 3)

6. wypełnione Oświadczenie do Zapytania Ofertowego (załącznik nr 1)

Brak oświadczeń wyklucza oferenta z drugiego etapu postępowania

PKP Intercity ma prawo do:

a) nieodpowiadania na pytania oferentów złożone po wyznaczonym terminie,

b) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny

Zamawiający wymaga, by Dostawca przynależał do Systemu Kwalifikacji Dostawców Zamawiającego w rozumieniu Regulaminu Systemu Kwalifikowania Dostawców w ,,PKP Intercity" S.A. (dalej ,,Regulamin SKD"), tj.:

(1) znajdował się na Liście Kwalifikowanych Dostawców w kategorii/ grupie/ podgrupie A/IV/5 wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu SKD;

lub

(2) złożył wniosek o zakwalifikowanie do Systemu Kwalifikowania Dostawców zgodnie
z Regulaminem SKD, w kategorii/ grupie/ podgrupie A/IV/5 wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu SKD.

Regulamin Systemu Kwalifikowania Dostawców w ,,PKP Intercity" S.A. dostępny jest pod adresem: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/przetargi/system-kwalifikowania-dostawcow.html

1. MMS (ang. Maintenance Management System) to system zarządzania utrzymaniem obejmujący zestaw procedur i instrukcji, ukierunkowanych na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdu kolejowego oraz w efekcie zapewnienie, aby utrzymywane pojazdy były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób, spełniający wymagania Rozporządzenia ECM - Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r., ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.

2. Z uwagi na ustanowiony przez Zamawiającego (ECM) System Kwalifikowania Dostawców przedmiot umowy może być wykonany wyłącznie przez podmiot zakwalifikowany do Systemu Kwalifikowania Dostawców, opisanego w Regulaminie Systemu Kwalifikowania Dostawców ,,PKP Intercity" S.A. (dalej ,,Regulamin SKD"). Wykonawca jest zobowiązany stosować się do postanowień Regulaminu SKD. Aktualny na dzień zawarcia Umowy Regulamin SKD stanowi załącznik nr 6 do Umowy i spełniający opisane w nim warunki. Zmiana Regulaminu SKD nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej (oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

3. Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy zobligowany jest posiadać status ,,Zakwalifikowany" na Liście Kwalifikowanych Dostawców w PKP Intercity S.A., prowadzonej na podstawie Regulaminu SKD. Potwierdzeniem wypełnienia przedmiotowego obowiązku jest Dokument potwierdzający kwalifikację Wykonawcy, uzyskany po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie SKD). Wykonawca jest zobowiązany stosować się do postanowień Regulaminu SKD oraz poddać się kwalifikacji dostawcy (w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje Dokumentem potwierdzającym kwalifikację lub gdy dokument utracił ważność lub został unieważniony).

4. Kwalifikacja, o której mowa w ust. 3 zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego w ciągu 60 dni od podpisania Umowy zgodnie z Regulaminem SKD. Po przeprowadzonej kwalifikacji zostanie wystawiony Dokument potwierdzający kwalifikację dostawcy oraz wpisanie na Listę Kwalifikowanych dostawców.

5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 (wykreślenie z listy kwalifikowanych dostawców lub unieważnienie/brak Dokumentu potwierdzającego kwalifikację Dostawcy lub niepoddanie się kwalifikacji), Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, w terminie wskazanym w § 14 ust. 3 Umowy oraz naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy.
Grupa asortymentowa: Szyby i lustra

Dokument nr: BPL-24-905-024572

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/425739
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 OFERTA 2024-06-05 14:30 2024-06-07 10:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
PKP INTERCITY S.A
ALEJE JEROZOLIMSKIE 142a
02-305 WARSZAWA
MONIKA DOMARADZKA
783 916 194
monika.domaradzka@intercity.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.