Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
powiat: lipski
Tel. (048)3780048
epenkala@lipsko.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lipsko
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (048)3780048
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130000zł
Zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: ,,Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych".
1) Remonty nawierzchni dróg będą wykonywane:
- w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami,
- w technologii uszczelniania spękań liniowych oraz styków nawierzchni bitumicznej z krawężnikami masą zalewową,
2) Powierzchnia remontowanych nawierzchni asfaltowych szacunkowo wynosić będzie:
a) w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami:
- 400 m2 płytkich uszkodzeń do 2 cm
- 600 m2 średnich uszkodzeń powyżej 2 cm
b) w technologii uszczelniania spękań liniowych oraz styków nawierzchni bitumicznej z krawężnikami masą zalewową:
- 50 mb uszkodzeń.
3) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i służyć będą jedynie do porównania ofert. Ostateczna ilość remontowanych nawierzchni asfaltowych wynikać będzie z obmiarów powykonawczych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: RGS.7021.34.2024

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego i złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres epenkala@lipsko.eu
Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2024r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, Ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, lub elektronicznie na adres e-mail: epenkala@lipsko.eu

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
a) sukcesywnie od podpisania umowy do: 20.12.2024r.

Wymagania:
4. Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca zobowiązany jest do podania w swej ofercie ceny brutto za remont 1 m2 nawierzchni o:
- płytkich uszkodzeniach do 2 cm
- średnich uszkodzeniach powyżej 2 cm
- spękań liniowych oraz styków nawierzchni bitumicznej
a następnie przemnoży je przez szacunkowe ilość remontowanych nawierzchni i otrzymane wartości zsumuje co stanowić będzie cenę oferty.
5. Kryteria wyboru oferty:
-cena 100%
Zamawiający wybierze ofertę, której cena będzie najniższa wg następującego wzoru:
Cena najniższa
Wg wzoru- -x 100
Kolejne ceny wg ofert
9. Informacje o formalnościach
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, który wynosi 30 dni.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj., odwołanie, skarga.
5) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Emil Penkała, tel. (48)3784148

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.