Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
24647z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

SERWIS ZAPÓR DROGOWYCH

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

SERWIS ZAPÓR DROGOWYCH

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
Szubińska 2
85-980 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 26 141 97 77
jftcsu.cr@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/ozjftc/public/postepowanie?postepowanie=68507194
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 26 141 97 77
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SERWIS ZAPÓR DROGOWYCH
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu serwisu (przeglądu) zapór drogowych, zainstalowanych na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy ulicy Potockiego 14 w Bydgoszczy, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 19/INFR/RC/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert
10-06-2024 10:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/ozjftc/public/postepowanie?postepowanie=68507194

TERMIN SKŁADANIA ofert
10-06-2024 10:00:00

Wymagania:
Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca będzie dysponował co najmniej co najmniej jedną osobą z uprawnieniami (np. świadectwem kwalifikacyjnym SEP E) wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2024r. poz. 266 t. j.) do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji: 1. urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa I pkt. 2), 2. aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji (grupa I pkt. 13), wymienionych w ppkt.1. Zamawiający dopuszcza, aby wskazana osoba posiadała zamienne ważne świadectwo kwalifikacji do wykorzystania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w parf. 16 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392 z późń. zm.): 1. urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa I pkt. 2), 2. aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji (grupa I pkt. 10), wymienionych w ppkt.1. Wzór wykazu osób potwierdzający posiadane kwalifikacje i uprawnienia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do rozeznania cenowego oraz ZAŁĄCZNIK NR 5 do rozeznania cenowego (jeżeli dotyczy). Wykonawca wraz z wykazem osób przedstawia dokumenty (kopie podpisane 'za zgodność z oryginałem'), potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia, którymi są m.in.: zaświadczenia/certyfikaty, świadectwa, itp.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

Kontakt:
Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
Szubińska 2
85-980 Bydgoszcz
tel. 26 141 97 77
e-mail: jftcsu.cr@ron.mil.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.