Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa: SKRZYNKA DO BLOKAD GRUPOWYCH 13 KŁÓDEK (15 szt.) oraz BLOKAD LINKOWYCH

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa: SKRZYNKA DO BLOKAD GRUPOWYCH 13 KŁÓDEK (15 szt.) oraz BLOKAD LINKOWYCH

Data zamieszczenia: 2024-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Jaworzno II, Jaworzno III
ul. Energetyków 15
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13039201/details
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA: SKRZYNKA DO BLOKAD GRUPOWYCH 13 KŁÓDEK (15 szt.) oraz BLOKAD LINKOWYCH (80 szt. wg opisu) do TAURON Wytwarzanie S.A.

Dokument nr: PNP-S/TW/04398/2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13039201/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-06-10 12:00

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
OGŁOSZENIE
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do udziału w postępowaniu prostym i składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
Dostawa: SKRZYNKA DO BLOKAD GRUPOWYCH 13 KŁÓDEK (15 szt.) oraz BLOKAD LINKOWYCH (80 szt. wg opisu) do TAURON Wytwarzanie S.A.
Część 1.
o SKRZYNKA DO BLOKAD GRUPOWYCH 13 KŁÓDEK (wymagania/parametry zgodnie z załączonym linkiem/opisem) - 15 szt.
https://www.industriel.pl/products.php?body=article&name=skrzynka-blokowania-grupowego-lo&lang=pl
Oznaczenie produktu Brady P/N: 065699
Część 2.
o BLOKADA LINKOWA REGULOWANA L=1,83m FI 4mm 4 KŁÓDKI (wymagania/parametry zgodnie z załączonym linkiem/opisem) - 30 szt.
https://www.industriel.pl/content.php?body=article&name=s806-blokada-linkowa-masterlock&lang=pl
Długość linki: 1,83m. (możliwość zastosowania dłuższych linek)
P/N Masterlock: S806.
o BLOKADA LINKOWA L=1,8m 1 KŁÓDKA (wymagania/parametry zgodnie z załączonym linkiem/opisem) - 20 szt.
Oznaczenie produktu BRADY P/N 065318
https://www.industriel.pl/content.php?body=article&name=oryginalna-blokada-linkowa-brady&lang=pl
o BLOKADA LINKOWA UNIWERSALNA L=2,44m 4 KŁÓDKI (wymagania/parametry zgodnie z załączonym linkiem/opisem) - 30 szt.
Oznaczenie produktu BRADY P/N 050941
Możliwość założenie 4 kłódek; długość linki: 2,44mm; maks. średnica szelki : 7mm; min. prześwit szekli : 20mm; średnica 3,18 mm.
https://www.industriel.pl/content.php?body=article&name=uniwersalna-blokada-linkowa&lang=pl
Towar musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, dostarczony w opakowaniach technicznie i zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju Towaru i sposobu przewozu.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego.
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt identyczny jak produkt oryginalny, posiadający takie same wymiary, parametry techniczne, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną, a jego zastosowanie, montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach i nie spowoduje ograniczenia funkcji, bądź możliwości pracy maszyn, urządzeń.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym, zgodne z wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 oraz dokumenty potwierdzające równoważność (zbieżność) oferowanego produktu równoważnego z oryginalnym, tj. karty katalogowe.
Warunki realizacji zamówienia (Załącznik nr 1) oraz pozostałe dokumenty dotyczące zamówienia są dostępne na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ) w zakładce ,,Dokumenty zamówienia".
2. Warunki ogólne:
- transport na bazie DDP wg Incoterms 2020: TAURON Wytwarzanie S.A.: Elektrownia Jaworzno II w Jaworznie,
- termin związania ofertą: nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- termin realizacji: możliwie najkrótszy od daty udzielenia Zamówienia - preferowany przez Zamawiającego termin realizacji Zamówienia do 14 dni daty otrzymania Zamówienia z możliwością wcześniejszej dostawy,
- wymagany okres gwarancji 12 miesiące od daty dostawy,
- wymagane dokumenty przy dostawie: karty produktu,
- cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia,
- scenariusz wyboru najkorzystniejszej oferty: Najlepsza ocena pozycji.
3. Informacje dodatkowe:
a) Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu zostaną poinformowani o jego zakończeniu za pomocą automatycznej wiadomości z systemu SWOZ. Wiadomość zostanie wysłana po uprzednim przekazaniu zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Brak otrzymania zamówienia oznacza, iż konkretna oferta Wykonawcy nie została oceniona jako najkorzystniejsza,
b) informacje dotyczące Platformy Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje",
c) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: kontakt@swoz.tauron.pl
d) oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora,
e) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
f) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
g) sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winien odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
4. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych
w niniejszym zapytaniu (ogłoszeniu) oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w ramach prowadzonych negocjacji przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytań skierowanych do Wykonawców w formie kolejnych rund, bądź aukcji elektronicznej,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Uwaga:
Dopuszczono składanie ofert w walucie EUR.
W zależności od wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje następujące opcje rozliczenia dostawy:
o Rozliczenie w PLN oferty złożonej w walucie obcej (EUR). W niniejszym przypadku przeliczenie płatności na PLN nastąpi w oparciu o średni kurs walut obcych, opublikowany w Tabeli A NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury;
o Rozliczenie w walucie obcej (EUR) oferty złożonej w walucie obcej (EUR).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.