Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usunięcie usterek budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usunięcie usterek budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 47 701 23 53
leszek.gut@ra.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/936993
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 47 701 23 53
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
77/ZP/2024 KMP Płock - usunięcie usterek budowlanych - wymiana drzwi ppoż i okuć w oknach aluminiowych
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 KMP Płock - usunięcie usterek budowlanych - wymiana drzwi ppoż. i okuć w oknach aluminiowych - 1 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 936993, 77/ZP/2024

Otwarcie ofert: Otwarcia : 10-06-2024 09:30:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/936993
Składania : 10-06-2024 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zaproszenie do złożenia oferty
dot. udzielenia zamówienia
wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26 - 600 Radom
adres poczty elektronicznej: wir.kwp@ra.policja.gov.pl
adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/936993
Sprawę prowadzi: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
Opis przedmiotu zamówienia: ,,KMP Płock - usunięcie usterek budowlanych - wymiana drzwi ppoż. i okuć w oknach aluminiowych" załącznik nr 1
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od podpisania umowy
Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Leszek Gut tel. 47 701 23 53 e mail: leszek.gut@ra.policja.gov.pl
Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami: e mail: wir.kwp@ra.policja.gov.pl
Kryteria oceny ofert: Cena
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy, w zakresie wymaganych dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) : zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1
Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: załącznik nr 2
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: 10 % wartości oferty
Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) : 5 lat liczone od daty bezusterkowego odbioru
Sposób przygotowania oferty: Formularz ofertowy załącznik nr 3
(do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 129 z póź. zm.) -zgodnie z załącznikiem nr 20).
Sposób oraz termin składania ofert:
wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
wykonawca składa ofertę w sposób: przesłać na adres wir.kwp@ra.policja.gov.pl
termin składania ofert: 10.06.2024 do godziny 09:00
Termin otwarcia ofert: 10.06.2024 godzina 09:30
Zamawiający: Przewiduje przeprowadzenie negocjacji: TAK
Liczba Wykonawców zaproszonych do negocjacji w przypadku ich podjęcia powinna obejmować przynajmniej trzech Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający może podjąć negocjacje ze
wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-GO LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.