Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6432z ostatnich 7 dni
23676z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa profili aluminiowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa profili aluminiowych

Data zamieszczenia: 2024-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, Zakład w Gdańsku
ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 22/326 63 20
w.sobiearaj@pgsw.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22/326 63 20
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, Zakład w Gdańsku
w ramach prowadzonego postępowania pn.DOSTAWA profili ALU " zaprasza do złożenia oferty. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U z 2020 r. poza. 1740 ze zm.).
1. Przedmiot zamówienia: dostawa profili aluminiowych firmy ALUPROF:
1. Ościeżnica 72 mm / sztanga 6800 mm - kod WK 5181388R70476800 - 71 sztuk
2. Ościeżnica 56 mm/ sztanga 6800 mm- kod WK 518143 8R70476800 - 89 sztuk

Dokument nr: ZO/06/Gd/2024

Składanie ofert:
Podpisaną ofertę należy przesłać na adres mailowy - w.sobiearaj@pgsw.pl do dnia 10.06.2024r. do godz. 12.30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: dostawa w. w. materiałów w terminie do 14.06.2024r.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert: najniższa cena (C ) - cena 100% (waga -100 to maksymalna liczba punktów) - ocena wg wzoru matematycznego :
C = Cena minimalna brutto spośród ofert /Cena oferty badanej brutto x 100 Ceną oferty jest wartość brutto za całość zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsza ofertę.
5. Sposób przygotowania oferty: ofertę sporządzić wg wzoru - na formularzu ofertowym podpisanym przez osoby upoważnione w dokumencie rejestrowym lub w dołączonym do oferty dokumencie, z którego wynikać będzie upoważnienie do podpisywania oferty.
6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z dwoma najkorzystniejszymi Wykonawcami.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procesu zakupowego na każdym jego etapie w przypadku gdy:
1) żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego.
2) dokonanie zakupu nie leży w interesie Zamawiającego
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wymaganych dokumentów/oświadczeń lub dokumenty/oświadczenia są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie tylko Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Uwagi:
Przetwarzanie danych osobowych :
Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z rym, wykonawca, przystępując do postępowania, jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1, zwane dalej: RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zawarte w ofercie.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami - drogą elektroniczną :
a) w kwestii formalnej: w.sobiegraj@pgsw.pl
b) w kwestii związanej z przedmiotem zamówienia : a.kwiatkowska@pgsw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.