Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie odbudowy uszkodzonych piezometrów P-1 i P-3 do monitoringu wód podziemnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie odbudowy uszkodzonych piezometrów P-1 i P-3 do monitoringu wód podziemnych

Data zamieszczenia: 2024-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Adama Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
powiat: wadowicki
Tel. 33 / 876 60 04
srodowisko@kalwaria-zebrzydowska.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kalwaria Zebrzydowska
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 33 / 876 60 04
Termin składania ofert: 2024-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
"Wykonanie odbudowy dwóch uszkodzonych piezometrów P-1 i P-3 do monitoringu wód
podziemnych zlokalizowanych przy zrekultywowanym składowisku odpadów
w miejscowości Zebrzydowice - Bieńkowice, znajdującym się na działkach o numerach
ewidencyjnych: 1523/7; 1523/8; 1523/19, obręb ewidencyjny Zebrzydowice na terenie
Gminy Kalwaria Zebrzydowska, powiat Wadowicki, województwo Małopolskie."
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót naprawczych dwóch
piezometrów do głębokości P-1 6,0 m oraz P-3 30,0 m zlokalizowanych na
zrekultywowanym składowisku odpadów w miejscowości Zebrzydowice -
Bieńkowice gmina Kalwaria Zebrzydowska.
1.3. Zakres przedmiotu zamówienia:
o projekt robót geologicznych z zatwierdzeniem w Starostwie w Wadowicach;
o prace terenowe: wykonanie 2 otworów z zabudową piezometrów do
głębokości 6 m i 30 m, zafiltrowanie, przeprowadzenie pompowania
oczyszczającego, wykonanie zabezpieczenia każdego z 2 piezometrów -
szczelnego zamknięcia z opisem;
o likwidacja 2 uszkodzonych piezometrów: P-1 i P-3;
o nadzór geologiczny nad robotami terenowymi;
1o
o
1.4.
dokumentacja z wykonanych prac tzw. inna dokumentacja geologiczna;
udział w postępowaniach administracyjnych.

CPV: 76530000-7, 50411000-9

Dokument nr: OŚ.271.8.2024

Składanie ofert:
4. FORMA SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej elektronicznej na załączonym formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1).
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu,
TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 20 czerwca 2024r, do godz. 15:00
Złożenie ofert:
Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
srodowisko@kalwaria-zebrzydowska.pl
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
o Data rozpoczęcia : data podpisania umowy
o Data zakończenia : 30.11.2024 r.

Wymagania:
2. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ PODMIOTY:
- posiadające wiedzę i doświadczenie;
- posiadające kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej;
- znajdujące się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej, pozwalającej na
realizację zamówienia;
- posiadające zdolności techniczne lub zawodowe.
3. TRYB POSTĘPOWANIA:
Zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego zapytania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
Oferta powinna być opatrzona danymi adresowymi oferenta oraz z dopiskiem:
Oferta w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE
"Wykonanie odbudowy dwóch uszkodzonych piezometrów P-1 i P-3 do monitoringu wód
podziemnych zlokalizowanych przy zrekultywowanym składowisku odpadów w
miejscowości Zebrzydowice - Bieńkowice, znajdującym się na działkach o numerach
ewidencyjnych: 1523/7; 1523/8; 1523/19, obręb ewidencyjny Zebrzydowice na terenie
Gminy Kalwaria Zebrzydowska, powiat Wadowicki, województwo Małopolskie."
25. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena oraz spełnienie
wymaganych warunków niniejszego zapytania ofertowego.
Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres umowy i nie będzie
podlegała zmianom oraz waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej kwoty za wykonanie niniejszego
zamówienia wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
zamówienia.
Cenę należy podać w polskich złotych (w wysokości netto oraz brutto), niezależnie od
wchodzących w jej skład elementów.
Nie dopuszcza się cen wariantowych, cena może być tylko jedna.
6. Ogoszenie wyników zapytania ofertowego
Zamawiający udzieli wykonanie oferty, Wykonawcy który złoży najkorzystniejszą ofertę
i spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferentów za
pośrednictwem poczyt elektronicznej.
7. Możliwość uzyskania informacji dotyczących zapytania ofertowego:
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego Osobą uprawnioną do udzielania
wyjaśnień jest: Karolina CIOCHOŃ - Inspektor Zespołu Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Tel. 33 / 876 60 04
e-mail: srodowisko@kalwaria-zebrzydowska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.