Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zapraszamy
do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie
robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie"
realizowanego w ramach zadań z zakresu BO 2024.
W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.
I.

Dokument nr: 116/BZP-PU.511.107.2024/MN, BZP-PU/112/2024/MN

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
w języku polskim na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia 09.07.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
Lp.
1.
2.
Przedmiot zamówienia
Sporządzenie dokumentacji projektowej
2.
14 tygodni od daty
zawarcia umowy
W okresie realizacji
zadania na roboty
budowlane oraz rękojmi
i gwarancji jakości na
roboty budowlane, przy
czym nie dłużej niż 60
miesięcy od dnia
dokonania odbioru
dokumentacji.
Nadzór autorski
II.
1.
Terminy

Wymagania:
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi
i gwarancji.
Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji w ramach
danego przedmiotu odbioru do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane, przy czym nie dłużej niż
60 miesięcy od dnia dokonania odbioru dokumentacji.
Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie
wybrana oferta z najniższą ceną.
Jednocześnie, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże
się najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się
od zawarcia umowy i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Jewstafiew, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: agata.jewstafiew@gdansk.gda.pl; Magdalena Nawrot, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: magdalena.nawrot@gdansk.gda.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.