Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądu serwisowego oraz wymiany podzespołów w urządzeniu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu serwisowego oraz wymiany podzespołów w urządzeniu

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
powiat: Poznań
61 854 19 17
mnaskrent@poznan.uw.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: 61 854 19 17
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie przeglądu serwisowego oraz wymiany podzespołów w urządzeniu UPS AROS
FLEXUS FT-H20/A0 w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Składanie ofert:
V. Termin i warunki składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe
1. Ofertę w formacie PDF należy przesłać proszę przesłać do dnia 10 lipca 2024 r.
do godz. 10:00 na adres e-mail: mnaskrent@poznan.uw.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.
5. Realizacja zamówienia w dnia robocze w godz.ch od 8:00 do 16:00.

Wymagania:
III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się ceną za wykonanie zamówienia.
IV. Warunki realizacji zamówienia
1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w dołączonym wzorze umowy
zawierającym opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podpisanie umowy. Oferta będzie stanowiła
załącznik nr 2 do umowy.
3. Załączony wzór umowy wymaga obustronnej akceptacji i może ulec zmianie
po wyłonieniu Wykonawcy przy założeniu, że zmiany nie naruszą podstawowych
warunków wymienionych w opisie zamówienia.
6. Za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto określoną w
ofercie. Kwota zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia nie
ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.
7. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar
umownych:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek
okoliczności niezależnych od zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w umowie,
b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki, licząc od
dnia następnego po upływie terminu określonego w umowie.
2. O dotrzymaniu terminu określonego w punkcie 1 decyduje data i godzina wpływu
oferty na serwer pocztowy Zamawiającego.
3. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto oraz musi być wyrażona w PLN.
4. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze lub odrzuceniu
oferty.
VI. Sposób komunikacji
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywać się będzie za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
VII. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego,
unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni.
3. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i/lub
uzupełnienia oferty w terminie przez siebie wskazanym.
VIII. Uwaga
Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu rozeznania dostępności przedmiotu
zamówienia, parametrów technicznych a także ceny przedmiotu zamówienia i w żadnym
wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu. Wykonawcy z tego
tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Marek Naskrent, e-mail: mnaskrent@poznan.uw.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.