Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie pracy geodezyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie pracy geodezyjnej

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Przemyski
plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
16 678 50 54
starostwo@powiat.przemysl.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: 16 678 50 54
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty współpracy w zakresie wykonania pracy geodezyjnej.
Praca obejmuje wykonanie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych pasa drogi granicznej w miejscowości Stanisławczyk i Rożubowice gmina Przemyśl dla działek nr:
obr. Stanisławczyk obr. Rożubowice
1. 245/1 13. 329/1 25. 360/2 1. 344
2. 257/3 14. 330/2 26. 363/2 2. 345
3. 271/8 15. 339/4 27. 364/4
4. 277/3 16. 343/2 28. 364/3
5. 319/3 17. 343/1 29. 367/2
6. 320/2 18. 344/1 30. 368/2
7. 322/1 19. 347/1 31. 371/2
8. 323/2 20. 348/1 32. 375/1
9. 324/6 21. 351/1 33. 378/3
10. 325/2 22. 352/2 34. 381/3
11. 326/3 23. 356/2 35. 382/5
12. 326/4 24. 359/2 36. 382/6
Ważne:
1. Czynnościami należy objąć około 70 punktów granicznych od strony obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
2. O podjętych czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych pasa drogi granicznej oprócz Starosty Przemyskiego należy zawiadomić również Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, Ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl.
3. Gdy będzie to możliwe wykonać trwałą stabilizację punktów granicznych betonowymi znakami granicznymi.
W ramach w/w prac należy:
a) Zgłosić pracę geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu Plac Dominikański 3.
b) Wykonać Prace w oparciu o obowiązujące na dzień zamówienia przepisy prawne oraz standardy techniczne.
c) Rozliczyć powierzchnie działek i użytków, sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych w postaci tradycyjnej tj. z podaniem właściciela jego adresu itp..
d) Przekazać Zleceniodawcy w 1 egzemplarzu w terminie do dnia 30 września 2024 r. dokumenty opatrzone przez PODGiK w klauzulę urzędową o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
e) Pozyskać wszystkie potrzebne do wykonania zamówionej pracy materiały we własnym zakresie i na własny koszt.

Dokument nr: G.VI.271.24.2024

Składanie ofert:
II. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pok. 60, Plac Dominikański 3 w terminie do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta - praca geodezyjna".

Wymagania:
I. Uprzejmie proszę o zamieszczenie w ofercie:
1. Nazwy oferenta lub nazwy firmy oraz adres siedziby, imię nazwisko osoby uprawnionej do występowania w imieniu oferenta.
2. Ceny brutto (nie można zmienić ceny ofertowej brutto).
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
III. Z wybranym oferentem który poda najniższą cenę za zadanie, zawarta zostanie umowa w trybie
przepisów art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i Regulaminu określającego zasady udzielania przez Powiat Przemyski zamówień, dla których wartość nie przekracza 130 000 zł., wprowadzonego Zarządzeniem nr 12/2024 Starosty Przemyskiego
z dnia 26.01.2024 r.
IV. Zapłata nastąpi po protokolarnym odbiorze wykonania prac z terminem płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, przelewem na konto podane na fakturze.
V. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.