Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5622z ostatnich 7 dni
26694z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie pracy geodezyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie pracy geodezyjnej

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Przemyski
plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
16 678 50 54
starostwo@powiat.przemysl.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: 16 678 50 54
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie pracy geodezyjnej.
Praca obejmuje sporządzenie mapy do celów prawnych - mapy do ustalenia służebności gruntowej przejazdu. Projektowana służebność gruntowa przejazdu polega na zapewnieniu dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 100/348 obr. Nienadowa, poprzez działkę nr 100/577 obr. Nienadowa z drogi publicznej gminnej oznaczonej jako działka nr 100/574 obr. Nienadowa.
W ramach w/w prac należy:
a) Zgłosić pracę geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu Plac Dominikański 3.
b) Wykonać Prace w oparciu o obowiązujące na dzień zamówienia przepisy prawne oraz standardy techniczne.
c) Przekazać Zleceniodawcy w 6 egzemplarzach w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r. dokumenty opatrzone przez PODGiK w klauzulę urzędową o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
d) Pozyskać wszystkie potrzebne do wykonania zamówionej pracy materiały we własnym zakresie i na własny koszt.

Dokument nr: G.VI.271.25.2024

Składanie ofert:
II. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pok. 60, Plac Dominikański 3 w terminie do dnia 10 lipca 2024 r. do godz. 11:00 w zaklejonych kopertach z napisem ,,Oferta - służebność".

Wymagania:
I. Uprzejmie proszę o zamieszczenie w ofercie:
1. Nazwy oferenta lub nazwy firmy oraz adres siedziby, imię nazwisko osoby uprawnionej do występowania w imieniu oferenta.
2. Ceny brutto (nie można zmienić ceny ofertowej brutto).
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
III. Z wybranym oferentem który poda najniższą cenę za zadanie, zawarta zostanie umowa w trybie przepisów art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i Regulaminu określającego zasady udzielania przez Powiat Przemyski zamówień, dla których wartość nie przekracza 130 000 zł., wprowadzonego Zarządzeniem nr 12/2024 Starosty Przemyskiego z dnia 26.01.2024 r.
IV. Zapłata nastąpi po protokolarnym odbiorze wykonania prac z terminem płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, przelewem na konto podane na fakturze.
V. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.