Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1152z dziś
6788z ostatnich 7 dni
27880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

ZAKUP NOWYCH KSZTAŁTOWNIKÓW

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ZAKUP NOWYCH KSZTAŁTOWNIKÓW

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
32 438 8057
dkozyra@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1578819,a225c94083d8a21b0d251c65c6f3623a.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 438 8057
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP NOWYCH KSZTAŁTOWNIKÓW
Treść zapytania:
I. Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę nowych kształtowników produkcji europejskiej o długości L=6000 mm, z datą produkcji nie starszą niż 1 rok.
II. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł/kilogram
- termin płatności: sugerowany maksymalny termin płatności przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni,
- oczekiwany termin realizacji dostaw - dostawa na magazyn JZR do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia *,
*W przypadku braku możności zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa ocenie własnego terminu dostawy.
Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.
- termin obowiązywania gwarancji,
- kraj pochodzenia / producent,
- warunki dostawy - wymagana dostawa na koszt i staranie oferenta,
- termin ważności oferty 60 dni od daty zakończenia składania ofert,
Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej (stanowiący załącznik do oferty): skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
III. UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEN dostępnych pod adresem:https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
IV. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach pozycji.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną,
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
11. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
12. Dodatkowych informacji udziela:
- w sprawach formalnych -Wydział Zakupów - tel. 32 438 80 57 Daniel Kozyra
13. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku Oferentów,
- powtórzenia aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyn.
14. JZR Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji. Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez oferenta.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. CEOWNIK 180 S355J2G3 3000 kg 14-0104020054
2. CEOWNIK 120 S355J2G3 2000 kg 14-0104020041
3. CEOWNIK 120 S235JRG2 1000 kg 14-0104020240
4. PŁASKOWNIK 60x40 S355J2G3 700 kg 14-0104030036
5. PRĘT KWADRATOWY 30x30 S355J2 500 kg -
6. PŁASKOWNIK 80x40 S355J2G3 500 kg 14-0104030049
7. PŁASKOWNIK 40x20 S355J2G3 500 kg 14-0104030048
8. PŁASKOWNIK 50x30 S355J2G3 500 kg 14-0104030039
9. PRĘT KWADRATOWY 16x16 S235JRG2 400 kg 14-0104990027
10. PRĘT KWADRATOWY 12x12 S355J2 50 kg 14-0104990128
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP NOWYCH KSZTAŁTOWNIKÓW"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z1358/204115

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1578819,a225c94083d8a21b0d251c65c6f3623a.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 07- 2024 08: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
08- 07- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
08- 07- 2024 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1578819,a225c94083d8a21b0d251c65c6f3623a.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Daniel Kozyra
tel: 32 438 8057
e-mail: dkozyra@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.