Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa oraz montaż klimatyzatora

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa oraz montaż klimatyzatora

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu
ul. Witkowska 8
62-430 Powidz
powiat: słupecki
tel 261-544-041
33bltr.tun@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Powidz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 261-544-041
Termin składania ofert: 2024-07-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu
zwraca się z zapytaniem ofertowym/zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1."DOSTAWA oraz montaż klimatyzatora Split - port lotniczy 130/6015 pomieszczenie nr 503"
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania montażu, uruchomienia, instalacji elektrycznej klimatyzacji Split, wykonaniem pomiarów elektrycznych. Przy obliczeniu zapotrzebowania chłodniczego należy uwzględnić panujące wysokie temperatury w okresie letnim oraz niskie w okresie zimowym oraz fakt pracy urządzeń łączności zamontowanych w pomieszczeniu.
Dane Pomieszczenia:
o V Piętro Pomieszczenie nr 503 - 17,3 m2.

Wytyczne w sprawie montażu klimatyzacji

Do zapytania zostanie dołączony schemat linowy rozmieszczenia pomieszczeń
w budynku.
Gwarancja za wykonane prace: minimum 60 miesięcy.

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2024 roku
e- mailem na adres 33bltr.tun@ron.mil.pl umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na "DOSTAWA oraz montaż klimatyzatora Split - port lotniczy 130/6015 pomieszczenie nr 501"

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: 33. BLTr Powidz Osiedle 6 62-430 Powidz.
Termin realizacji: 14 dni od złożenia zamówienia.

Wymagania:
3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru - załącznik
nr 1. Aby oferta uznana była za kompletną do formularzy należy dołączyć kartę katalogową urządzeń, które Wykonawca oferuje zamontować wraz z opisem sposobu jej montażu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
W zaoferowaną cenę należy wliczyć: wartość całkowitą usługi oraz obowiązujący podatek VAT.
5. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena wskazana w ofercie cenowej. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrą i słownie.
1) oferta cenowa złożona w formie e-maila musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy dokument zeskanować i przesłać, jako załączniki do wiadomości.
8. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od prowadzonego postępowania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
o nierozpatrywania ofert cenowych złożonych po terminie;
o wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;
o poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich.
10. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan Mariusz Szelestowski, tel 261-544-041 - 33. Baza Lotnictwa Transportowego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.