Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dokonanie okresowych kontroli i przeglądów przewodów kominowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dokonanie okresowych kontroli i przeglądów przewodów kominowych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Oddział Gospodarczy
ul. Krakowskie Przedmieście 76
20-950 Lublin
powiat: Lublin
tel. +48 81 4781618
gospodarczy@lublin-zachod.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 81 4781618
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dokonanie okresowych kontroli i przeglądów przewodów kominowych.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dokonanie okresowych kontroli i przeglądów przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej w treści: ustawa). Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zestawione zostały w poniższej tabeli.

Lp.
Termin wykonania przeglądu / kontroli od dnia:
Termin dostarczenia protokołu z przeprowa-dzonego przeglądu / kontroli do dnia:
Skrócona nazwa przeglądu / kontroli:
Adres obiektu:
Wymagania:
Podstawa prawna
1
15 lipca 2024
31 lipca 2024
Przegląd budowlany roczny przewodów kominowych wentylacyjnych
Lublin, Ul. Krakowskie Przedmieście 78
Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim
Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy
2

Przegląd budowlany roczny przewodów kominowych wentylacyjnych i instalacji wentylacji mechanicznej
Lublin, Ul. Krakowskie Przedmieście 76
Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności

3

Lublin, Ul. Boczna Lubomelskiej 13

4

Lublin, Ul. Konrada Wallenroda 4d

Dokument nr: OG..262.37.2024

Składanie ofert:
IV. Ofertę należy:
złożyć e-mailem, w terminie do dnia 10 lipca 2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
w opisie

Wymagania:
III. Wymagania związane z wykonaniem i informacje dodatkowe

1. Kontrole mogą przeprowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia lub kwalifikacje,
o których mowa w art. 62 ust. - Prawo budowlane.
2. Protokół z przeglądu budowlanego przeprowadzanego w oparciu o art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 62a i zawierać co najmniej wszystkie pozycje o których mowa w art. 62a ust. 2.
3. Protokół z kontroli przewodów kominowych powinien zostać sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków.
4. Do każdego z protokołów należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5. Wszystkie kserokopie dołączonych dokumentów (uprawnień, zaświadczeń, kwalifikacji) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę której dotyczą.
6. Protokoły należy sporządzić oddzielnie dla każdego przeglądu / kontroli w danym obiekcie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania każdej części zamówienia oddzielnie oraz składania ofert na wybrane zadania.
Uwaga: w przypadku przesłania oferty e-mailem, z uwagi na wysoki poziom zabezpieczenia skrzynek pocztowych, wymagane jest telefoniczne potwierdzenie otrzymania e-maila - tel. 814781618.
Z przyczyn zewnętrznych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie nieotrzymane w wymaganym terminie oferty przesłane e-mailem.

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.