Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa ułożenia trawy naturalnej z rolki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa ułożenia trawy naturalnej z rolki

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Toruńska Agenda Kulturalna
Marii Konopnickiej 13/4
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel.: 668-157-701
a.markowska@tak.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 668-157-701
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Toruńska Agenda Kulturalna w związku z organizacją Sceny Letniej 2024, która odbędzie się w Toruniu w dniach 19.07-16.08.2024 r. składa zapytanie ofertowe na usługę:
- Ułożenia trawy naturalnej z rolki na terenie Bulwaru Filadelfijskiego (ok. 1.400 metrów kwadratowych) powierzchni z gotowością na dzień 19.07.2024 r. wraz z odpowiednim przygotowaniem.
Trawa naturalna z rolki powinna być dostosowana do podłoża. Przed ułożeniem trawy z rolki należy odpowiednio przygotować podłoże wraz z oczyszczeniem terenu, zgodnie z obowiązująca sztuką ogrodniczą.
- Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób profesjonalny, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą oraz przepisami prawa ochrony środowiska z użyciem specjalistycznym narzędzi.
- Usługa powinna obejmować pielęgnację (w tym: ewentualne podlewanie, ścinanie, nawożenie) oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków trawy w okresie od 19 lipca 2024 roku do 16 sierpnia 2024 roku z późniejszym przejęciem nadzoru nad powierzchnią przez Wydział Zieleni.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
- Po wykonaniu wszystkich prac, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń powstałych na skutek wykonanych prac lub jego pojazdów i uradzeń.

CPV: 77314100-5

Dokument nr: ZP.3400-1/7/2024, ZP.3400-1/7/2024

Składanie ofert:
Termin nadsyłania ofert: 08.07.2024 r. do godz. 10:00.
Sposób składania ofert: pocztą elektroniczną na adres a.markowska@tak.torun.pl lub poczta tradycyjną

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zapytania: 1) gotowość na 19.07.2024 r. na godzinę 10:00, 2) pielęgnacja w dniach 19.07-16.08.2024 r.

Wymagania:
1. Przedstawiona oferta musi zawierać całkowity koszt brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych zawartych w ofercie i w załączonych do niej dokumentach.
3. Dopuszcza się unieważnienie całości postępowania lub poszczególnych punktach w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonej ocenie lub oferta z najniższą ceną po przeprowadzonej ocenie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.
7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji wysokości ceny za wykonanie zamówienia z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w celu jej obniżenia.
Płatność: po podpisaniu umowy i wykonaniu przedmiotu umowy. Płatność przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 14-dniowym terminem płatności od daty wpływu faktury do Toruńskiej Agendy Kulturalnej (ul. Marii Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń), zamawiający dopuszcza płatność w dwóch transzach.
Kryterium wyboru oferty: 100% ceny.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Markowska, tel.: 668-157-701

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.