Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Oddział: Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
https://platformazakupowa.pl/transakcja/950115
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DL.4231.42.2024.DI ,,DOSTAWA i montaż klimatyzatorów w budynku przy Ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju (PUP)"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Proszę nie wpisywać ceny, oferty zostaną ocenione na podstawie ceny brutto wskazanej w Formularzu Ofertowym 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 950115, DL.4231.42.2024.DI

Otwarcie ofert: Otwarcia : 09-07-2024 09:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/950115
Składania : 09-07-2024 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju (PUP)".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. klimatyzatorów o mocy 5,3 kW z czynnikiem chłodniczym R32 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 2 - Powiatowy Urząd Pracy.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa STWiOU (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
2.3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w Zaproszeniu oraz w Załącznikach, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
2.4. W ofercie należy wycenić wszystkie materiały w oparciu o własne pomiary z uwzględnieniem wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania.
UWAGA: Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w STWiOU urządzenia, tzw. ,,równoważne", tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji a pozwalających na osiągnięcie przez Zamawiającego oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających równoważność urządzeń (w postaci tabelarycznej przedstawienie wszystkich parametrów z karty technicznej proponowanego urządzenia i porównania ich z urządzeniem wskazanym przez Zamawiającego - ostateczna decyzja odnośnie montażu należy do Zamawiającego). Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie niezbędna do podjęcia decyzji o akceptacji ,,równoważników" lub odrzucenia oferty z powodu ich ,,nierównoważności".
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca powinien zakończyć prace w czasie 21 dni od daty podpisania umowy.
3.1. Pisemne przekazanie prac nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.
3.2. Odbiór prac nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia zakończenia prac złożonego przez Wykonawcę w biurze podawczym MZN lub elektronicznie na adres info@mznjastrzebie.pl .
3.2.1. Odbiór nastąpi nie później niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
3.2.2. Wraz ze zgłoszeniem odbioru należy dołączyć:
a) karty gwarancyjne na zastosowane urządzenia;
b) deklarację właściwości użytkowych dla każdego klimatyzatora;
c) instrukcje obsługi urządzeń.
Brak wskazanych dokumentów w zgłoszeniu będzie traktowany jak brak realizacji zadania i czynności odbiorowe nie zostaną rozpoczęte (będą miały wówczas zastosowanie zapisy dotyczące kar umownych).
4. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi:
4.1. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia oraz zastosowane materiały i urządzenia: na okres minimum 60 miesięcy.
4.2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na realizację przedmiotu zamówienia oraz zastosowane materiały i urządzenia: na okres minimum 60 miesięcy.
4.3. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru prac, tj. po zrealizowaniu całego przedmiotu umowy.
4.4. Gwarancja określa okres, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Rękojmia określa okres, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy.
5. Wymagania wobec Wykonawcy:
5.1. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami posiadającymi:
a) świadectwo kwalifikacji G1 ,,E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji elektrycznych (minimum 1 osoba),
b) świadectwo kwalifikacji G1 ,,D" uprawniające do zajmowania się dozorem instalacji elektrycznych (minimum 1 osoba),
5.2. Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadała więcej niż jedno z wyżej wymienionych uprawnień.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Fomularz Ofertowy - Należy dołączyć wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik 1 do Zaproszenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Uprawnienia - należy dołączyć kopie świadectwa kwalifikacji G1 ,,E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji elektrycznych (minimum 1 osoba), (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Uprawnienia - należy dołączyć kopie świadectwa świadectwo kwalifikacji G1 ,,D" uprawniające do zajmowania się dozorem instalacji elektrycznych (minimum 1 osoba), (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 propozycja urządzeń "równoważnych" - w przypadku propozycji urządzeń ,,równoważnych" należy przedstawić w postaci tabelarycznej wszystkie parametry z karty technicznej proponowanego urządzenia i porównać ich z urządzeniem wskazany. Jeśli ta pozycja Państwa nie dotyczy wpisać w odpowiedzi NIE i załączyć jakikolwiek dokument np. jeden z wyżej wymienionych, aby przejść dalej i złożyć ofertę. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Oddział: Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.