Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Aktualizacja Wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Aktualizacja Wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: (+48) 22 57 22 100, fax: (+48) 22 822 72 09
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/441586
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (+48) 22 57 22
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Aktualizacja Wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego 1/2015 ,,Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania" (WUDT 1/2015)
Opis postępowania: W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie aktualizacji Wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego 1/2015 ,,Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania" (WUDT 1/2015).

Zakres prac:

1. wykonanie aktualizacji Wytycznych ,,Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania", która będzie dotyczyć:

? przeglądu i aktualizacji informacji zawartych w WUDT 1/2015;

? uzupełnienia WUDT 1/2015 o stale martenzytyczne : X10CrMoVNb9-1 (P91), X10CrWMoVNb9-2 (P92), WM12SHC oraz stale bainityczne: 7CrMoVTiB10-10 (T24), 7CrWVMoNb9-6 (T23).

2. Dostarczenie aktualizacji powyższych wytycznych w wersji papierowej i elektronicznej pliku (format: *.docx i *.pdf) oraz wersję dokumentu w wersji elektronicznej z zaznaczeniem, które treści dokumentu zostały zaktualizowane lud dodane (format: *.docx). Pliki elektroniczne (format: *.docx i *.pdf) muszą zawierać jednolitą szatę graficzną oraz być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami według WCAG (zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1440).

3. Realizacja usługi odbędzie się zgodnie z treścią wzoru umowy, który załączony jest do zapytania.

Kryteria oceny ofert:

1. Cena - 60 %

2. Doświadczenie na ryku diagnostycznym w zakresie oceny trwałości eksploatacyjnej w sektorze energetycznym - 20%

3. Doświadczenie wykonywaniu badań metalograficznych z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej stali martenzytycznych i bainitycznych wraz z oceną zmian degradacyjnych - 20%

Informujemy, że przewidujemy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu niniejszego postępowania (negocjacje), w formie aukcji zniżkowej lub zapytania ofertowego. Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) - wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W przypadku pytań:

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Pytania/Informacje" lub pod nr tel. +48 573 338 548 Justyna Chada

Zamawiający Zastrzega, że nie musi odpowiadać na pytania jeśli wpłyną później niż 24h przed zakończeniem postępowania.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z HelpDesk eB2B platformy zakupowej eB2B +48 22 428 19 28 czynnym od poniedziałku do piątku w godz.ch 7:00 do 16:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Grupa asortymentowa:

Dokument nr: CZ-DT-214_24

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/441586
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Etap składania ofert 2024-07-04 09:00 2024-07-10 12:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel.: (+48) 22 57 22 100
fax: (+48) 22 822 72 09

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.