Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY" Sp. z o.o
Siedliska 77
19-300 Ełk
powiat: ełcki
faks: 87 610 20 60
eko-mazury@elk.com.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: faks: 87 610 20 60
Termin składania ofert: 2024-07-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na:

,,Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych."
Opis:
Przedmiotem oferty jest odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych wymienionych poniżej:

Opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 15 01 01, 20 01 01
Surowiec pochodzi z odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych przetwarzanych w sortowni odpadów. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: karton ok. 85 ton, papier mix ok. 25 ton. Materiał jest zbelowany.
Opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02
W sortowni odpadów odzyskiwane są tworzywa sztuczne.
Tworzywa te są dzielone na poszczególne rodzaje surowca, w zależności od potrzeb klienta. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: butelki PET (biały ok.30 ton, niebieski ok. 20 ton, zielony ok. 8 ton, mix chemiczny ok 14 ton ). Materiał jest zbelowany.

Opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadu 15 01 02
W sortowni odpadów odzyskiwane są tworzywa sztuczne.
Tworzywa te są dzielone na poszczególne rodzaje surowca, w zależności od potrzeb klienta. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: chemia gospodarcza (PP-HDPE ok. 25 ton, chemia gospodarcza twarda PP ok. 25 ton, ), folia mix - ok 20 ton. Materiał jest zbelowany.

Opakowania z metali (NE) - kod odpadu 15 01 04
Metale wysortowane zostają z odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych w procesie segregacji automatycznej (w tym puszki aluminiowe).
Dostępna ilość surowca do sprzedaży: ok. 8 ton.

Metale (złom Fe) - kod odpadu 20 01 40, 15 01 04
Metale wysortowane zostają z odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych w procesie segregacji automatycznej i ręcznej. Dostępna ilość surowca do sprzedaży: ok. 80 ton.
W celu realizacji zamówienia należy wypełnić Formularz Ofertowy według załączonego wzoru.
Surowce przeznaczone do sprzedaży są składowane na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w miejscowości Siedliska 77, 19-300 Ełk. Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

Składanie ofert:
Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przedkładać do dnia 09.07.2024 r. do godz. 13:00 w formie pisemnej, drogą pocztową, elektronicznie (e-mailem) lub w drodze bezpośredniego doręczenia, z dopiskiem: ,,Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych".
Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ,,Eko-MAZURY" Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk, faks: 87 610 20 60; e-mail: eko-mazury@elk.com.pl

Wymagania:
Oferta powinna zawierać: Wartość usługi poprzez podanie ceny netto, do której Dostawca doliczy VAT wg obowiązującej stawki.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki:
o Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, (zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów)
o Wpis do rejestru podmiotów wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
o Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
o Dostawca oczekuje od Odbiorcy deklaracji o przekazaniu dokumentów DPR/EDPR, DPO/EDPO na odpady opakowaniowe z grupy 15 o kodach odpadu 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 oraz oświadczeń o przekazaniu do recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku ze wskazaniem zastosowanego procesu odzysku lub recyklingu i adresu instalacji na odpad z grupy 20 o kodzie odpadu 20 01 40 (wzór oświadczenia zostanie przekazany firmie odbierającej surowce).
Uwaga: Oferty złożone przez Odbiorców którzy zalegają z płatnościami dla Dostawcy nie będą rozpatrywane.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.