Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Czyszczenie ręczne chodników dla pieszych z porostu traw i chwastów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Czyszczenie ręczne chodników dla pieszych z porostu traw i chwastów

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
ul. Leśnianka 102A
34-300 Żywiec
powiat: żywiecki
Tel.: +48 33 862 05 72, 500 150 087
pzd@pzd.zywiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żywiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 33 862 05
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Czyszczenie ręczne chodników dla pieszych z porostu traw i chwastów' w' granicach pasa drogowego dróg powiatowych , położonych na terenie powiaty żywieckiego w 2024r.(usunięcie bardzo zwartej darni porostu traw' , przerastającej powierzchnię chodników, wykonanych z płyt betonowych) wraz z uprzątnięciem urobku z terenu prowadzących robót.
2. Zakres prac składających się na wykonanie ww. zamówienia obejmuje czyszczenie ręczne
chodników dla pieszych zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

CPV: 77312000

Dokument nr: SZP.252.1.33.2024

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zmawiającego w Żywcu, Ul. Leśnianka 102 a, pokój nr 206 piętro li.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie
internetowej Zamawiającego.
6. Kryteria wyboru ofert: porównanie ceny brutto (kryterium: cena 100%).
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia,
- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego): termin płatności faktury 30 dni od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie dotyczy
10. Warunki gwarancji oraz rękojmi: nie dotyczy
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z adnotacją:
,,OFERTA"
Czyszczenie ręczne chodników dla pieszych z porostu traw i chwastów w granicach pasa drogowego dróg powiatowych , położonych na terenie powiaty żywieckiego w 2024r.(usunięcie bardzo zwartej darni porostu traw , przerastającej powierzchnię chodników, wykonanych z płyt betonowych) wraz z uprzątnięciem urobku z terenu prowadzących robót.
,,nie otwierać przed 10.07.2024 r. godz. 10:00.
13. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Zał. nr 2.

Kontakt:
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie 500 150 087 lub poprzez e-mail (pzd@pzd.zywiec.pl).

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.