Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH KABLI YAKY

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH KABLI YAKY

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
aszweda@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1579054,ba52afc6b3cbef1fb285e60e0dfaece0.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH KABLI YAKY
Treść zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty na dostawę :
KABEL YAKY 4x150 KSZTAŁT ŻYŁ OKRĄGŁY 300m
KABEL YAKY 4x120 KSZTAŁT ŻYŁ OKRĄGŁY 200m
KABEL YAKY 4x70 KSZTAŁT ŻYŁ OKRĄGŁY 200 m
KABEL YAKY 4x50 KSZTAŁT ŻYŁ OKRĄGŁY 200m
Uwagi:
- Kontrahent dostarcza towary nowe. Za towary nowe uznaje się towary nieużywane i nieregenerowane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed data dostawy (w przypadku wyrobów hutniczych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed data dostawy). Dotyczy części i materiałów dostarczanych do JZR sp. z o.o., jak również komponentów/ półproduktów/ materiałów, z których zostały one wykonane. Wraz z dostawa towarów, kontrahent obowiązany jest do dostarczenia świadectw jakości, kart gwarancyjnych.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł/m
- termin płatności: sugerowany maksymalny termin płatności przelew 60 dni ale nie krótszy niż 14 dni, od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni,
- termin obowiązywania gwarancji -oczekiwany 24 m-ce od daty dostawy,
- oczekiwany termin realizacji : do 14 dni kalendarzowych*
*W przypadku braku możności zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa ocenie własnego terminu dostawy. Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.
-Kontrahent dostarcza towary nowe. Za towary nowe uznaje się towary nieużywane i nieregenerowane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed data dostawy. Wraz z dostawa towarów, kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia świadectw jakości, kart gwarancyjnych.
Jeżeli oferowany produkt/towar nie jest wytwarzany na terytorium UE, prosimy o wypełnienie i załączenie poniższego oświadczenia do oferty.
Oświadczamy, że:
1.oferowany towar jest produkowany na terytorium .................
2. czy dostawa będzie zrealizowana z stanów magazynowych czy z nowej produkcji:
............ stan magazynowy; ..................... nowa produkcja, ................ Obydwa przypadki
(Prosimy o wstawienie odpowiednio znaku ,,x")
3.towar/produkt znajduje się na składzie/magazynie w ....................
I. UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEN dostępnych pod adresem :
https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
II. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych W RAMACH POZYCJI oraz ofert wariantowych.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej*.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10. Dodatkowych informacji udziela: Dział EZ Anna Szweda- tel.+48 32 438 8065, e-mail: aszweda@jzr.pl
11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku oferentów,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.
12.Jastrzebskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, ze w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pli nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
13. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
14. Składając ofertę w oparciu o niniejsze zapytanie, Oferent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu przewidzianemu w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i że nie podlega wykluczeniu przewidzianym w przepisach rozporządzeń Rady (UE). Oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne, prawdziwe i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia w błąd. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w powyższych aktach prawnych niezwłocznie pisemnie powiadomimy o tym fakcie Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
15. W przypadku zaistnienia potrzeby JZR Sp. z o.o. ilości z zapytania mogą być zwiększone do 100% w terminie do 30 dni od daty wysłania zamówienia, po przeprowadzeniu z dostawcą dodatkowych uzgodnień.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. KABEL YAKY 4x150 KSZTAŁT ŻYŁ OKRĄGŁY 300 m Z5-9905020G31
2. KABEL YAKY 4x120 KSZTAŁT ŻYŁ OKRĄGŁY 200 m Z5-9905020G32
3. KABEL YAKY 4x70 KSZTAŁT ŻYŁ OKRĄGŁY 200 m Z5-9905020G33
4. KABEL YAKY 4x50 KSZTAŁT ŻYŁ OKRĄGŁY 200 m Z5-9905020G34
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego " ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH KABLI YAKY "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z520/444278

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1579054,ba52afc6b3cbef1fb285e60e0dfaece0.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
05- 07- 2024 07: 40
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
10- 07- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
10- 07- 2024 08: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1579054,ba52afc6b3cbef1fb285e60e0dfaece0.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Anna Szweda
tel:
e-mail: aszweda@jzr.pl
Kontakt merytoryczny:
Anna Szweda
tel:
e-mail: aszweda@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.