Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i dostawa podestu mobilnego do pracy na wysokości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa podestu mobilnego do pracy na wysokości

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
50-316 Wrocław
powiat: Wrocław
https://platformazakupowa.pl/transakcja/950792
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i dostawa podestu mobilnego do pracy na wysokości, związanej z wymianą szyb w tramwajach na Zajezdni Tramwajowej ,,Ołbin" przy Ul. Słowiańskiej 16 we Wrocławiu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie i dostawa podestu mobilnego - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR MPK SP. Z O.O. Zajezdnia Tramwajowa "OŁBIN"
Słowiańska 16
50-235, Wrocław (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 950792

Otwarcie ofert: Otwarcia : 10-07-2024 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/950792
Składania : 10-07-2024 12:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym realizacji zamówienia.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i dostawa podestu mobilnego do pracy na wysokości, związanej z wymianą szyb w tramwajach na Zajezdni Tramwajowej ,,Ołbin" przy ul. Słowiańskiej 16 we Wrocławiu.
Wytyczne:
? wysokość podestu w pionie 1200 mm,
? dopuszczalne obciążenie konstrukcji min 400 kg,
? obciążenie stopni min 150 kg, demontowane,
? poręcz zabezpieczająca przy wejściu na drabinkę,
? rodzaj powierzchni podestu/stopni: aluminium ryflowane,
? podest musi posiadać zdejmowana tylną barierkę wraz cokołem,
? w miejscu drabinek będzie na górze zdejmowany łańcuszek,
? systemem asekuracji - punkt zaczepowy z lewej i z prawej strony przy barierce, aby można było się wpiąć szelkami,
? ilość barierek na stałe- 4 szt.
? 2 sztuki zestawu asekuracyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 Wzoru umowy.
2. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 60 dni roboczych od dnia zatwierdzenia projektu technicznego podestu przedłożonego przez Wykonawcę. Termin wykonania projektu technicznego podestu i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji to 14 dni (kalendarzowych) od daty zawarcia umowy.
3. Kryteria oceny ofert (z podaniem rodzaju i wagi): podano poniżej
Cena oferty znaczenie - 100%
Przydzielanie punktów za cenę:
Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 100 punktów;
Pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru:
cena najniższa [zł]
ilość punktów za cenę = --------------------------------------- x 100
cena oferty ocenianej [zł]
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE TAKŻE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ WSKAZANIA PRZYCZYNY TAKIEJ DECYZJI.
Zamawiający informuje także, że oferty składane w zapytaniu są jawne od chwili ich otwarcia i mogą być udostępniane, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 Pzp), w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym ,,przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.".
Wykonawca nie może zastrzec informacji o nazwach, albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofercie.
1. W sytuacji kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa informacje te powinny być zawarte w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie (np. w nazwie pliku), że nie mogą być udostępniane.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego zapytania.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 71 308 59 01, 885-882-730
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 60 dni roboczych od dnia zatwierdzenia projektu technicznego podestu przedłożonego przez Wykonawcę. Termin wykonania projektu technicznego podestu i przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji to 14 dni (kalendarzowych) od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Formularz ofertowy - Proszę o wypełnienie formularza ofertowego wraz z załącznikiem i załączenie podpisanego skanu dokumentu.
Zapytanie_ofertowe z [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Wzór umowy - Proszę o zaparafowanie dokumentu i załączenie skanu.
KI_Wzór_Umowa_Podest [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
50-316 Wrocław
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.