Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
27086z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Napełnianie worków do podlewania młodych drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Napełnianie worków do podlewania młodych drzew

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629, tel.: +48 42 22 54 600
parki@um.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (42) 22-54-628,
Termin składania ofert: 2024-07-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza
do złożenia oferty na:
,,Wykonanie usługi polegającej na napełnianiu worków do podlewania młodych drzew,,
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa polega na napełnianiu 355 szt. worków o poj. 75 l przeznaczonych do podlewania młodych
drzew. Napełnianie worków wodą należy wykonywać 1 raz w tygodniu (środa lub piątek)
począwszy od dnia 15.07.2024 r. przez kolejnych 11 tygodni.

Składanie ofert:
6. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: parki@um.pabianice.pl do dnia 08.07.2024 r.
do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 15.07.- 30.09.2024 r.

Wymagania:
3. Rozliczenie realizacji usługi:
Rozliczenie odbywać się miesięcznie po zakończeniu każdego miesiąca i odbiorze bez uwag.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej
https://bip.um.pabianice.pl/
7. Kryteria oceny
Cenę w ofercie należy podać w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Przedstawiona cena
powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę w ofercie
należy podać za całość zamówienia oraz za napełnianie 1 szt. worka. Spośród złożonych ofert
zostanie wybrana jedna, z którą miasto podpisze umowę.
8. Kryteria oceny
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
9. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
oferta
zostanie
wybrana
jako
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.um.pabianice.pl

Kontakt:
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Ochrony
Środowiska.
Osoba do kontaktu:
Dorota Celińska tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629, e-mail: d.celinska@um.pabianice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.