Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-07-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kostrzyńska 46
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/951086
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
898/2024/352 Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie rocznych przeglądów 21 obiektów budowlanych Spółki wraz z wystawieniem protokołów i wpisem do książek budowlanych w terminie do 31.10.2024r. Wykonanie rocznych przeglądów 21 obiektów budowlanych Spółki wraz z wystawieniem protokołów i wpisem do książek budowlanych w terminie do 31.10.2024r. W załączniku znajduje się wykaz obiektów. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Wykonanie przeglądów budowlanych obiektu wielopowierzchniowego w terminach do 30.07.2024 oraz do 31.10.2024 roku wraz z wystawieniem protokołów i wpisem do książek budowlanych i dostarczeniem go do PINB dla miasta Gorzów Wlkp. Wykonanie przeglądów budowlanych obiektu wielopowierzchniowego w terminach do 30.07.2024 oraz do 31.10.2024 roku wraz z wystawieniem protokołów i wpisem do książek budowlanych i dostarczeniem go do PINB dla miasta Gorzów Wlkp. W załączniku znajduje się wykaz obiektów. 2 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 951086, 898/2024/352

Otwarcie ofert: Otwarcia : 10-07-2024 09:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/951086
Składania : 10-07-2024 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty realizacji usługi ponosi Wykonawca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Nr rachunku bankowego - Rachunek bankowy o o numerze ............................................. znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy podać nr rachunku bankowego, na który następować będzie zapłata za wykonaną usługę, zgodnie z treścią faktury. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Faktury - 1. Fakturowanie pomiędzy Stronami będzie dokonywane w formie papierowej. 2. Zamawiający, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) wyłącza stosowanie do niniejszej umowy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 3. Wraz z wejściem w życie przepisów zobowiązujących do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Mechanizm podzielonej płatności - Do rozliczeń w ramach niniejszej usługi stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Termin wykonania usługi - Pozycje załącznika od nr 1 do 21 wykonać w terminie do 31.10.2024r. Pozycję załącznika nr 22 wykonać dwukrotnie do 30.07.2024 roku oraz do 31.10.2024 roku. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Pozostałe informacje - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert. Wartość złożonej oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.). Proszę potwierdzić wpisując ,,Nie podlegam wykluczeniu" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Oświadczenie Zamawiającego o statusie dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). - Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1790). Proszę wpisać "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
12 Wzór umowy - Wykonawca zapoznał się z treścią umowy i akceptuje jej treść. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".
projekt umowy - prze [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kostrzyńska 46
66-400 Gorzów Wlkp.
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.