Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywne malowanie oraz uszczelnienie pokrycia dachowego, naprawa okapów, częściowa...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywne malowanie oraz uszczelnienie pokrycia dachowego, naprawa okapów, częściowa wymiana rynien i rur spustowych w budynkach

Data zamieszczenia: 2024-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
UL.RZECZNA 5
75-724 KOSZALIN
powiat: Koszalin
TEL.(94) 342 06 16, FAX.:(94) 342 62 83, Tel. 514 478 068
edusosw@poczta.onet.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: KOSZALIN
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL.(94) 342 06 16,
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dotyczy: zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotą 5 000 zł, a nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł
2. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne malowanie oraz uszczelnienie pokrycia dachowego, naprawa okapów, częściowa wymiana rynien i rur spustowych w budynkach na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
o Naprawa ubytków tynków wszystkich kominów wentylacyjnych
o Uszczelnienie części pokrycia dachowego
o Naprawa i odmalowanie okapów
o Częściowa wymiana rynien i rur spustowych
o Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.
o Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną;

Składanie ofert:
a. Ofertę przesłać elektronicznie na adres mailowy: sosw.krzysztof.mioduszewski@gmail.com lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły .
b. TERMIN SKŁADANIA ofert: do końca dnia 10.07.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 23 sierpnia 2024 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. Spełniają warunki określone w art. 112 - 117 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku) - Prawo zamówień publicznych
b. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2019roku) - Prawo zamówień publicznych.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertą w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik A)
8. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z wyodrębnieniem podatku VAT.
9. Długość gwarancji:
Na przedmiot zamówienia wykonawca udziela gwarancji na okres min. 12 miesięcy
10. Kryteria oceny ofert:
- cena -100%
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
a. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
b. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
12. Zastrzeżenia.
a. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o właściwościach użytkowych nie gorszych niż wymienione przez Zamawiającego w załączniku nr 1 (oferta cenowa). W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
b. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Rzeczna 5 75-724 Koszalin;
kontakt mailowy: edusosw@poczta.onet.pl
b. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl lub pod adresem administratora
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w szczególności rejestracji składanych ofert, rozpatrywania złożonych ofert, wyboru

Kontakt:
c. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Krzysztof Mioduszewski,
Tel. 514 478 068 adres mailowy: sosw.krzysztof.mioduszewski@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.