Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont łazienki uczniowskiej damskiej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont łazienki uczniowskiej damskiej

Data zamieszczenia: 2024-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
ul. Gagarina 5
25-031 Kielce
powiat: Kielce
tel. (0-41)367 61 65, fax 367 69 74
sekretariat@slowacki.kielce.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0-41)367 61 65
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac budowlanych dla zadania "Remont łazienki uczniowskiej damskiej w VI Liceum Ogólnokształcącym, Ul. Gagarina 5"
Zakres oferty: Opis wykonania prac w łazience obejmuje:
o rozebranie okładzin ściennych
o rozebranie posadzek
o rozebranie ścianek z cegieł (pomiędzy kabinami)
o wykucie ościeżnic, kratek wentylacyjnych, podokienników
o wywiezienie powstałego gruzu i odpadów (w tym umywalek, misek)
o zeskrobanie i zmycie starej farby
o tynkowanie (część powyżej okładzin z płytek) i zabudowa pionów płytami g-k
o gruntowanie i gładzie gipsowe
o malowanie
o wykonanie płytek na ścianach wraz z gruntowaniem, osadzeniem listew, kratek, podokienników itp.
o wykonanie posadzek (folia, styropian podłoga, wylewka, listwy progowe)
o dostawa i montaż ścianek kabin wraz z drzwiami
o dostawa i montaż luster
o demontaż starej instalacji wod-kan i wykonanie nowej
o dostawa i montaż termy (na ciepłą wodę)
o instalacje elektryczne, demontaż starej instalacji i montaż nowej (gniazda, włączniki) wraz z pomiarami
o dostawa i montaż nowych oprawy sufitowych nad umywalkami
o dostawa i montaż przyborów sanitarnych 5 szt. umywalek i 5 szt. mis ustępowych
o dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych
o wszystkie materiały potrzebne do wykonania wyżej wymienionych prac są po stronie wykonawcy
Wszystkie prace zostaną wykonane na podstawie projektu, który posiada Zamawiający.

Dokument nr: VI LO.2.26.02.2024. MK

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10 lipca 2024 r.
Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem : poczty, kuriera - na adres:
VI liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Ul. Gagarina 5 25-031 Kielce
lub wysiana mailowo na adres
sekretariat@slowacki.kielce.eu
do dnia 10.07.2024 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac 15 lipiec 2024r. do 31 sierpień 2024r.

Wymagania:
Opis oraz sposób przygotowania oferty
o oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i musi zawierać:
o pełną nazwę wykonawcy
o adres lub siedzibę wykonawcy, nr NIP, nr REGON, nr telefonu
o wartość całego zamówienia z podaniem ceny netto i brutto
o wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu
o wszystkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę
o termin realizacji zamówienia
o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania
o oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów : cena 100%.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.
Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny i złożenie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne z udzieleniem zamówienia przez zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Katarzyna Cedro - dyrektor
Mirosława Kuligowska - kierownik gospodarczy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.