Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont wybranych pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont wybranych pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2024-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
powiat: Warszawa
budowlany@pgsw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe w ramach prowadzonego postępowania pn. ,,Remont wybranych pomieszczeń w budynku użytkowanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ul. Przy Rondzie 7" zaprasza do złożenia oferty.
Jest to postępowanie wewnętrzne PGSW na potrzeby złożenia oferty dla Sądu Rejonowego dla Kra ko wa-Śródmieścia.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
1. Przedmiot zamówienia: ,,Remont wybranych pomieszczeń w budynku użytkowanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ul. Przy Rondzie 7"
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie kosztów prac poniesionych przez pracowników osadzonych zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zatrudnionych przez Zamawiającego na podstawie skierowania do pracy, stanowiących min. 30% ogółu osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

Dokument nr: 03/07/24/BUD

Specyfikacja:
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: budowlany@pgsw.pl

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres mailowy/adres Zamawiającego - budowlany@pgsw.pl / Sekretariat PGSW Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa do dnia 10.07.2024r. godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji: 50 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
5. Kryteria wyboru ofert, wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca - stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferty, które wpłyną na adres inny niż wyżej podany, nie będą uwzfilędniane.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny albo w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.
8. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik do Zapytania ofertowego;
2) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy;
4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzjelenia zamówienia, oraz inne wymagane dokumenty (jeśli dotyczy).

Uwagi:
Przetwarzanie danych osobowych
Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca, przystępując do postępowania, jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1, zwane dalej: RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie i oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zawąrte w ofercie.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.