Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5754z ostatnich 7 dni
25757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa niszczejącej konstrukcji słupka betonowego ogrodzenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa niszczejącej konstrukcji słupka betonowego ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2024-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
ul. Połczyńska 18
78-300 Świdwin
powiat: świdwiński
tel/fax.: (94) 3652206
swidwin.plw@wetgiw.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax.: (94) 36522
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego z obowązku stosowania
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
zapraszamy do złożenia ofert
2. Przedmiot zamówienia: Naprawa niszczejącej konstrukcji słupka betonowego ogrodzenia, znajdującego się przy siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdwinie Ul. Połczyńska 18, 78-C-00 Świdwin.
W ofercie proszę uwzględnić:
- usunięcie luźnych fragmentów starego betonu,
- wmurowanie luźnych cegieł, -zabezpieczenie stabilności konstrukcji
W załączeniu do zapytania znajduje się 5 fotografii przedmiotowego słupka .

Otwarcie ofert: 6. Termin wyboru oferty: 12.07.2024 r.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia: oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdwinie lub poczty elektronicznej (swidwin.plw@wetgiw.gov.pl) z dopiskiem "Oferta na remont słupka" do dnia 10.07. 2024 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2024 r.

Wymagania:
Materiały do wykonania robót będących przedmiotem zapytania dostarcza Wykonawca.
Oględzin słupka przeznaczonego do remontu można dokonać w terminie ustalonym telefonicznie 943652206
w dni robocze od godz. 7:30 do 14:30.
4. Cena:
Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
Wykonawca oświadczy, że cena całkowita oferty brutto dla przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru tej oferty.
Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zarrówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po upływie terminu składania ofert
7. Gwarancja: oferta powinna uwzględniać okres gwarancji 24 miesiące.
8. Warunki płatności: przelew na podstawie faktury wystawionej po odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
11. Treść oferty powinna odpowiadać w pełni przedmiotowi zamówienia.
12. Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi (telefonicznie, e-mail, itp.) wykonawców, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po jej wyborze. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców:
1) do których zamawiający zwrócił się z zapytaniem ofertowym - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania zapytania ofertowego, a także prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdwinie.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu: Agnieszka Woszczyło tel. 94 36 522 06.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.