Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Raporty przetargowe

Otrzymuj przetargi ze swojego regionu!


Nowość! Wybierz kryteria i promień wokół swojego miasta

Przetargi z kategorii

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetargi i zlecenia budowlane, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne - branża instalacje wodno-sanitarne, kanalizacje, wodociągi

Znaleziono 389 zleceń i przetargów wg zadanych kryteriów
Dodano Przedmiot zamówienia sortuj wg

2016-06-24

Zapytanie ofertowe na wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) celem ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich

małopolskie, Chrosna
Składanie ofert do: 2016-07-01
czytano: 19 razy

2016-06-24

Konkurs ofert - remont lokalu mieszkalnego w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2016-07-01
czytano: 16 razy

2016-06-24

Konkurs ofert - remont lokalu mieszkalnego w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej (1)

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2016-07-04
czytano: 23 razy
To jest miejsce na Twoje ogłoszenie!
Aż 94% ogłaszających znajduje fachowca lub podwykonawcę!
Dodaj ogłoszenie
bezpłatnie

2016-06-24

Zapytanie ofertowe - budowa studni głębinowej wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego oraz wykonaniem dokumentacji

dolnośląskie, Wiązów
Składanie ofert do: 2016-07-01
czytano: 16 razy

2016-06-24

Remont rynien, rur spustowych, podbitki okapu i elementów dachu budynku i dachów zespołów wejściowych budynku mieszkalnego

lubuskie, Zielona Góra
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 15 razy

2016-06-24

WYMIANA ARMATURY WYSOKOCIŚNIENIOWEJ WODNEJ

zachodniopomorskie, Police
Składanie ofert do: 2016-07-12
czytano: 9 razy

2016-06-24

Przebudowa kanału ściekowego metodą bezwykopową

zachodniopomorskie, Kołobrzeg
Składanie ofert do: 2016-07-06
czytano: 9 razy

2016-06-24

Wykonanie objazdu i remont dróg objazdowych - roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, roboty elektryczne

podbudowa, nawierzchnia jezdni i chodnika, stałe oznakowanie

opolskie, Opole
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 13 razy

2016-06-24

Budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4,5 - 5,0 m

Szerokość pobocza 0,75 m z mieszanki tłucznia bazaltowego, budowa kanalizacji sanitarnej: kanału sanitarne z PVC SN8 śr.200 mm - 208,0 m...

opolskie, Dobrzeń Wielki
Składanie ofert do: 2016-07-19
czytano: 12 razy

2016-06-24

Remont kanalizacji ściekowej i wykonanie drenażu

śląskie, Miasteczko Śląskie
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 5 razy

2016-06-24

Wykonanie przyłącza wody do planowanego osiedla

śląskie, Jaworzno
Składanie ofert do: 2016-07-01
czytano: 5 razy

2016-06-24

Wykonanie przyłącza do wodociągu magistralnego PE DN 560

śląskie, Katowice
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 18 razy

2016-06-24

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

śląskie, Sosnowiec
Składanie ofert do: 2016-07-07
czytano: 20 razy

2016-06-24

Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków: wykonanie wykopów otwartych liniowych o ścianach szalowanych

zasypek, podsypek i obsypek gruntem wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem istniejących nawierzchni, położenie rur do kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 SDR...

dolnośląskie, Wrocław
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 7 razy

2016-06-24

Budowa drogi na odcinku od 0+000 do 0+390, w tym budowa przepustu P1 w km 0+379,60 ze ścianami czołowymi i odczyszczenie, wyprofilowanie rowu na dł. 137,82 m

oraz umocnienie dna i skarp rowu w rejonie wlotu i wylotu wraz z wykonaniem odwodnienia; budowa kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 313,0 mb; budowa...

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 9 razy

2016-06-24

Budowa drogi, obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur o długości: O 315 mm - 592 m; O 200 mm - 125 m, O 160 mm- 90 m

studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych; budowę dróg, wjazdów, chodników i dwóch minirond

zachodniopomorskie, Gryfice
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 17 razy

2016-06-24

Wybudowanie 5 odcinków sieci wodociągowej wraz z montażem zasuw, kształtek, zabudowy hydrantów, o łącznej długości 11948 m

PVC, PN10, śr. 90mm o długości łącznej 4158 m, PVC, PN10, śr. 110mm o długości łącznej 6708 m, PE100, SDR 17, śr. 90mm o długości łącznej 25...

warmińsko-mazurskie, Wielbark
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 21 razy

2016-06-24

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW, obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U klasy S d=0,20 m L=249,50 m

elementy sieci w pasie drogowym- odejścia fi 160 w kierunku działek prywatnych. Zgodnie z projektem 25 przyłączy, kanalizacja tłoczna z rur PE 90mm...

podlaskie, Supraśl
Składanie ofert do: 2016-07-14
czytano: 13 razy

2016-06-24

Rozbudowa sieci wodociągowej - wybudowanie sieci wodociągowej o średnicy : fi 40 o długości 183,5 mb, fi 63 o długości 349,5 mb, fi 110 o długości 72 mb

o łącznej długości 605 mb; wykonanie pozostałych robót towarzyszących, przeprowadzenie rozruchu i włączenie obiektu do eksploatacji

śląskie, Łękawica
Składanie ofert do: 2016-07-11
czytano: 10 razy

2016-06-24

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2016-07-04
czytano: 5 razy

2016-06-24

Remont obiektów na terenie Stacji Uzdatniania Wody

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2016-07-04
czytano: 19 razy

2016-06-24

PRZEBUDOWA ULICY o długości 201,54 m w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów wraz z towarzyszącą infrastrukturą

tj.: kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami: elektroenergetyczną oraz teletechniczną

śląskie, Bieruń
Składanie ofert do: 2016-07-11
czytano: 16 razy

2016-06-24

Prace konserwacyjne dachów i remont kanalizacji ściekowej

kujawsko-pomorskie, Szubin
Składanie ofert do: 2016-07-06
czytano: 16 razy

2016-06-24

Oczyszczenie syfonu pod kanałem

małopolskie, Kraków
Składanie ofert do: 2016-07-07
czytano: 13 razy

2016-06-24

Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej

1. Sieć wodociągowa : łączna długość 65,97 km; 2. Przyłącza wodociągowe - 435 szt.; 3. Liczba odbiorców - 514, 4. Na przyłączach zamontowane...

podlaskie, Krasnopol
Składanie ofert do: 2016-07-01
czytano: 19 razy

2016-06-24

Utrzymanie i konserwacja studni i stacji uzdatniania wody oligoceńskiej

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2016-07-01
czytano: 11 razy

2016-06-24

Budowa chodnika w ciągu DW w odc. 130 km 2+473,2 - 2+562,0 oraz w odc. 140 km 0+000,0 - 0+120,0 - wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych

roboty ziemne - korytowanie na poszerzeniach jezdni, korytowanie pod chodniki, formowanie i zagęszczanie nasypów, zasypywanie wykopów, wykonanie...

małopolskie, Krynica-Zdrój
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 8 razy

2016-06-24

Budowa kanalizacji deszczowej, obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z wylotem do Kanału, przebudowę kolidującej sieci wodociągowej

przebudowę kolidującej infrastruktury teletechnicznej

kujawsko-pomorskie, Białe Błota
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 22 razy

2016-06-24

Przebudowa ulicy - wykonanie robót drogowych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, robót elektrycznych

Wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie niezbędnych cięć pielęgnacyjnych, nasadzenia drzew i krzewów

opolskie, Kędzierzyn-Koźle
Składanie ofert do: 2016-07-11
czytano: 18 razy

2016-06-24

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

zachodniopomorskie, Wałcz
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 20 razy

2016-06-24

Budowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów; budowa kanalizacji deszczowej; budowa brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych; wycinka kolidujących drzew

Zagospodarowanie terenów zielonych; wdrożenie stałej organizacji ruchu

mazowieckie, Żyrardów
Składanie ofert do: 2016-07-08
czytano: 9 razy

2016-06-24

Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

śląskie, Kalety
Składanie ofert do: 2016-07-07
czytano: 20 razy

2016-06-24

Wykonanie drenażu opaskowego i izolacji ścian budynku

mazowieckie, Warszawa
Składanie ofert do: 2016-07-07
czytano: 9 razy

2016-06-24

Wykonanie instalacji wodociągu ochrony przeciwpożarowej w budynku

świętokrzyskie, Kielce
Składanie ofert do: 2016-07-05
czytano: 17 razy

2016-06-24

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z budową pompowni ścieków sanitarnych

łódzkie, Kutno
Składanie ofert do: 2016-07-07
czytano: 9 razy

2016-06-24

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną

małopolskie, Łukowica
Składanie ofert do: 2016-07-07
czytano: 10 razy

© eurobudowa.pl 2004-2016

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.